מדינות הקונסות בגין אי החתמה ביציאה מתחומן

על מחזיק הקרנה לדאוג להחתים את פנקס הקרנה בכל כניסה ויצאה ממדינה.


ישנן מדינות הקונסות בגין אי החתמה ביציאה מתחומן:
ארה"ב, סינגפור, סין, סרביה, שוויץ, אוסטריה.

תביעה לקנס מתבצעת עד שנה מתום תוקפו של הקרנה. בנוסף לשכת המסחר גובה תשלום בגין טיפול בתביעה.

הפקידו להחתים את הקרנה!!!

 

למידע נוסף בתחום זה