חותמות המכס על גבי אטא קרנה

כל חותמת מכס בקרנה חייבת להיות ברורה, בצרוף התאריך, ומלווה בחתימתו של פקיד המכס במקום.

יש להקפיד ולשים לב שהמוכסים אכן חותמים במקום הנכון וכן לשים לב להגבלת השהייה אם תהיה כזו.

למידע נוסף בתחום זה