הוצאת תכשיטים תחת אטא קרנה

תיאור התכשיטים חייב להיות מדוקדק וצריך לכלול את מלוא הפרטים על כל פריט ופריט בצורה הבאה:

תיאור התכשיט (עגיל, טבעת, שרשרת, צמיד וכד'), סוג החומר ממנו עשוי התכשיט (זהב , כסף וכד').
קוד פריט, ערך הפריט, בסוף רשימת הטובין יש לציין את הערך הכולל של כל התכשיטים וסה"כ פריטים.
במידה ומדובר בתכשיטי זהב או תכשיטים שחלקם עשויים מזהב יש לצרף צילום ברור של התכשיטים. תכשיטי כסף אינם חייבים בצילום. מספר הקרנה וחותמת לשכת המסחר יוטבעו ע"ג כל עמוד בצילומים על ידינו.

למידע נוסף בתחום זה