EXPORT REGISTRATION FORM – TURKY

להלן טופס רישום יצואן בתורכיה.

יש למלא את הטופס. יחתום על הטופס מורשה חתימה מטעם החברה (שם מלא, חותמת חברה וחתימה).

יש להגיש לנו מסמך מקורי ועותק נוסף. כמו כן, יש לצרף אישור כי החותם על המסמך הינו מורשה חתימה מטעם החברה. האישור צריך להיות של רו"ח או עו"ד.

התשלום בגין החתמת המסמך הינו 261 + מע"מ לחברי לשכה, 393 ₪ + מע"מ ללקוחות שאינם חברים.

 

להורדת טופס הרישום לחצו כאן

 

אנו מקבלים קהל בימים א'-ה' בין השעות 14.30 - 09.00.

החשמונאים 84 תל אביב קומה ג'.

 

בברכה,

מלי לוי

מנהלת אגף קרנה אטא ואישורי מסמכים בסחר חוץ

 

 

טלפון: 972-3-5631009

פקס: 972-3-5628910

למידע נוסף בתחום זה