חתימת לשכת המסחר על חשבון - Commercial Invoice

לשכת המסחר חותמת על חשבון -Comercial Invoice וזאת לפי בקשת הלקוח.
יש להגיש חשבון מקורי חתום בצירוף עותק שיישאר בלשכת המסחר.
החתמת החשבון כרוכה בתשלום.
לחברי לשכה ניתנת הנחה.

למידע נוסף בתחום זה