חתימת לשכת המסחר על חשבון - Commercial Invoice

לשכת המסחר חותמת על חשבון - Commercial Invoice וזאת לפי בקשת הלקוח.
יש להגיש חשבון מקורי חתום בצירוף עותק שיישאר בלשכת המסחר.
החתמת החשבון כרוכה בתשלום. לחברי לשכה ניתנת הנחה.

 

 


לפרטים נוספים ניתן למייל carnet@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה