תעודה בינלאומית - International Import Certificate

להלן דרישות לשכת המסחר לשם הפקת המסמך הנ"ל

להלן דרישות לשכת המסחר לשם הפקת המסמך הנ"ל


המסמך IMPORT CERTIFICATE (או המסמך הידוע גם בשמותיו האחרים) הוא מסמך המוצא ע"י לשכת המסחר, המאפשר לספק בחו"ל לקבל רישיון יצוא למוצרים טכנולוגיים מתקדמים, בעיקר בתחום המחשבים והציוד ההיקפי למחשבים. ללא מסמך זה אין באפשרות הספק בחו"ל לייצא את הטובין לישראל.

חברה המבקשת לקבל את האישור הנ"ל מלשכת המסחר, תמציא ללשכה הצהרה באנגלית המודפסת על נייר עם הלוגו של החברה ובה פרטים כדלקמן:

 • שם הספק מחו"ל וכתובתו המלאה.
 • תאור הטובין המוזמנים מחו"ל.
 • ערך ההזמנה.
 • עותק של ההזמנה.
 • יעוד השימוש בארץ.
 • הצהרה של המזמין שהמוצר יהיה לשימוש מקומי בישראל ולא ייוצא חזרה ללא אישור הגורם המאשר בארץ תוך ציון שם הגורם המאשר בארץ. במידה ומדובר ביצוא בטחוני יש לתת הצהרה שהמוצר ייוצא מישראל רק לאחר אישור משרד הביטחון. במידה ומדובר ביצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים יש לקבל אישור ממשרד התמ"ת על פי אמנת "וסנר".
 • במקרה של שבוץ המוצר המוזמן במוצר מוגמר שייוצא חזרה לחו"ל יש להוסיף להצהרה את שמות המדינות שאליהן ישווק המוצר המוגמר.
 • על ההצהרה להיות חתומה בחתימת מורשה החתימה כולל שמו מודפס ובחותמת החברה. בצירוף אישור רו"ח או עו"ד כי האדם שחתם על ההצהרה בשם החברה המזמינה מוסמך היה לעשות זאת בשם אותה החברה.
 • טווח התעודה – טווח התעודה הוא לגבי משלוחים שטווח אספקתם עד שנה בכפוף לאותה הזמנה, ניתן לעבוד על בסיס הזמנות של שנה.
 • לשכת המסחר תוציא את האישור הנדרש רק לאחר קבלת כל הפרטים הדרושים ואימותם במידת הצורך.
 • המסמך כרוך בתשלום. לחברי הלשכה ניתנת הנחה.

  משך הנפקת המסמך מיום הזמנתו - כחמישה ימי עסקים.
 • את המסמכים יש להעביר לדוא"ל malil@chamber.org.il

  מצ"ב דוגמא לבקשת אישור למסמך הנ"ל.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה