מכתב מיוחד באנגלית על קיום חברה

להלן הנחיות לקבלת מכתב באנגלית על קיום חברה

להלן הנחיות לקבלת מכתב באנגלית על קיום חברה

חברה המבקשת לקבלת מכתב על קיום חברה, שיכלול כתובת, זכויות חתימה, תיאור עיסוק ח.פ. וכדומה נדרשת להציג בפני לשכת המסחר הצהרה חתומה באנגלית על נייר המכתבים של החברה, חתומה על ידי מורשה חתימה (יש להציג מסמך רו"ח/עו"ד לגבי זכויות חתימה). לחילופין ניתן לקבל את ההצרה חתומה על ידי היועץ המשפטי של החברה.

ההצהרה כאמור, תכלול את הנתונים אותם מבקשת החברה שיופיעו במסמך. בנוסף למסמך יש לצרף אישור רשם החברות.

את המסמך ניתן לשלוח בשלב הראשון למייל malil@chamber.org.il ולאחר הכנת המסמך יש להעביר אלינו את המקוריים בצירוף תשלום.

הנפקת המסמך כרוכה בתשלום מראש (בעת הגשת המסמכים):
- מחיר ללקוח חבר לשכה 500 ש"ח + מע"מ.
- מחיר ללקוח שאינו חבר לשכה 750 ש"ח + מע"מ.

זמן הכנת המסמך כחמישה ימי עסקים.למידע נוסף בתחום זה