תעודה - CANADA

תעודת מקור מסוג זה טובה לשימוש ביצוא לקנדה לצורך קבלת העדפות מכס במסגרת הסכם אס"ח הין ישראל לקנדה.
התעודה תהיה חתומה על ידי היצואן בלבד.
אם היצוא הוא רב פעמי יש לרשום את התאריך בו נרשמו הטובין לייצוא ואת תאריך פקיעת תוקפה של התעודה. טווח הזמן בין שני התאריכים לא יעלה על 12 חודשים..
ניתן לרכוש בלוק המכיל 25 תעודות בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה