תעודת מקור MEXICO לדוגמא

תעודה זו משמשת ביצוא טובין למקסיקו וזאת במסגרת הסכם אס"ח בין ישראל למקסיקו.
ניתן לרכוש בלוק המכיל 25 תעודות הלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה