אופן הזנת פרטי רישיון הייצוא

אופן הזנת פרטי רישיון הייצוא בשליפת הייצוא לטובין המיוצאים במסגרת צו הייבוא והייצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושית), תשס"ו - 2006.

בתאריך 11.10.2015 פורסמו על ידי רשות המסים בארץ הנחיות בנוגע לאופן הזנת פרטי רישיון הייצוא לפריטים המוזכרים בצו הנ"ל, שהם יצוא דו-שימושי, על ידי סוכני המכס; וחובת הדיווח למכס על מוצרים אלה.

רצ"ב תזכיר בנושא זה שפורסם על ידי רשות המסים.

למידע נוסף בתחום זה