הנחייה לעניין רשימון יצוא מרוכז

שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא וכללי מקור במכס שלחה אלינו את ההודעה הבאה:

 

במשק הישראלי השימוש בסחר האלקטרוני ובאמצעים דומים הולך וגובר כאמצעי מסחרי המאפשר לחברות רבות לפרסם, לשווק ולבצע עסקאות יצוא של טובין מוחשיים ברחבי העולם.
כידוע לכם/ן, יצוא טובין מוחשיים מישראל בערכים נמוכים ותדירות קטנה הוסדר באמצעות הגשת "רשימון יצוא מרוכז" = רשימון חודשי מרוכז הכולל את כל העסקאות שבוצעו בחודש החולף ואף פורסמה הוראת נוהל בנושא- לעיון בהוראה לחצו כאן

 

בקשה לקבלת אישור להגשת "רשימון מרוכז" הייתה נמסרת עד כה לאחד מבתי המכס חיפה, מרכז, ירושלים ואילת. בקשה זו על כל מסמכיה הייתה מועברת למח' יצוא וכללי מקור בהנהלה אשר הייתה מאשרת ומנפיקה את האישור, מחזירה לבית המכס המטפל אשר היה מעביר ליצואן. רשימוני היצוא היו מונפקים ע"י סוכן מכס/ לשכת שירות עם אחד ממס' תחנה של דואר חבילות. (5 – ד"ח ירושלים; 18 – ד"ח חיפה וכן הלאה).
לאור השינויים שחלו בדואר (סגירת יחידות המכס בדואר – חיפה; ירושלים; אילת ות"א ופתיחת המרלו"ג של הדואר במודיעין) הוחלט כי נושא הדואר ירוכז במלואו בבית מכס מרכז.

 

לפיכך, ביצענו התאמות לשינויים אלו גם בתהליכי העבודה בנוגע ל- "רשימון יצוא מרוכז" כך שיהיה פשוט וישים עד כמה שניתן:
הוראת הנוהל המצורפת לא תוקנה אך בהמשך, יפורסם דף שירות לטופס הבקשה שיהיה נגיש באתר רשות המסים וימולא אינטרנטי.

• כל הבקשות לאישור הגשת רשימון מרוכז יוגשו ע"י היצואנים ישירות ליחידת היצוא בבית מכס מרכז בדוא"ל בלבד כולל מסמכים מצורפים- לא יתקבלו בקשות שיישלחו בדואר או ע"ג אמצעי נושא.
כתובת למשלוח הבקשות: YDH@taxes.gov.il
• הבקשה תיבחן ע"י יח' היצוא בבית מכס מרכז למתן אישור/ דחייה.
• האישור יונפק ע"י מח' יצוא מכס מרכז וייחתם ע"י ס/ גובה בית המכס.
• תוטל חובת צירוף חשבונית לכל משלוח.
• תוטל חובת צירוף אישור הבקשה לתהליך הגשת רשימון יצוא מרוכז בתוקף לכל משלוח.
• כל הרשימונים יונפקו עם מס' תחנה 3 – מכס מרכז, ע"י כל הגורמים המוסמכים לכך.
• בדיקת הרשימונים והתרתם תיעשה ע"י מח' יצוא בית מכס מרכז.
• לא מן הנמנע כי אישור יבוטל, בהתאם לנסיבות ולממצאי בדיקות שייעשו במרלו"ג לחבילות אלו.

 

יש לזכור כי נוהל ייחודי זה יופסק כשמערכת "שער עולמי" – יצוא, תעלה לאוויר.

למידע נוסף בתחום זה