פורסמה טיוטה להערות הציבור לעניין מדיניות הענישה בגין הפרות דיני היצוא מכוח פקודת היבוא והיצוא

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום טיוטה להערות הציבור לעניין מדיניות הענישה בגין הפרות דיני היצוא מכוח פקודת היבוא והיצוא:

קישור לטיוטה המלאה

על פי הטיוטה, המשרד פועל לגיבוש הנחיות למכס לעניין מדיניות ענישה בגין הפרות דיני היצוא מכוח פקודת היבוא והיצוא (לדוגמה: יצוא ללא רישיון של מוצר דו-שימושי החייב ברישיון יצוא או יצוא שלא לפי תנאי ברישיון היצוא, מקום בו נדרש רישיון יצוא לפי הדין הישראלי). בטיוטה זו גיבש המשרד אמות מידה והנחיות עבור פקידי המכס להפעלת מנגנון כופר בגין הפרה של דיני היצוא. במקביל הטיוטה קובעת כי תוקם במשרד הכלכלה ועדת יצוא, אשר תדון במקרים פרטניים ואשר תהווה גם מנגנון בחינה נוסף על החלטות גובה המכס במקרים המצוינים בטיוטה. בנוסף, הוועדה תמליץ לפקידי המכס ביחס לגובה הכופר במקרים בהם תדון.

הערות לטיוטה זו ניתן להעביר לכתובת המייל: comments@economy.gov.il עד ליום ב' ה-8.6.2020 בשעה 12:00. יש לציין בשורת הכותרת של הפנייה – "הערות בעניין הנחיות לגובי המכס לגביית כופר ביצוא".

למידע נוסף בתחום זה