הוראת נוהל זמני של המכס לתהליך היצוא הימי (גרסה א')

מהנהלת רשות המיסים הועברה לאיגוד הוראת נוהל זמנית לתהליך היצוא הימי, גרסה א' (לעיון בה לחץ כאן).

כפי שפירסמנו באתר זה, בתאריך 29.12.2014, החל מתאריך 26.1.2015 מתחיל יישום שלב ב' בתהליכי המכס ביצוא מכולות טובין מנמלי הים של ישראל והנוהל הזמני הנ"ל מסביר כיצד יש לפעול כדי למנוע עיכובים מיותרים בתהליך היצוא הימי.

למידע נוסף בתחום זה