בקרוב יחל יישום שלב ב' בהליכי מכס בייצוא טובין במכולות מנמלי הים של מדינת ישראל

ממנהלת רשות המיסים נמסר לאיגוד כי החל מיום 26.1.15 ייחל יישום שלב ב' בתהליכי המכס ביצוא מכולות טובין מנמלי הים של ישראל.

להלן המשך ההודעה:

"* החל ממועד זה, מערכות התפעול של הנמלים יעכבו טעינת מכולות ליצוא, שנתקבל בגינן מסר עיכוב ממערכות המכס. מכולות שעוכבו, תותר טעינתן רק לאחר קבלת מסר התרה ממערכות המכס.

* מתוך הבנה לצורכי הסחר וחשיבות היצוא למשק הישראלי תפעלנה יחידות היצוא בבתי מכס חיפה ואשדוד בימים א' עד ה' בשתי משמרות לרבות יום ו'.

* מוטלת אחריות על היצואנים וסוכני המכס להיערך לקראת הכניסה לתוקף של הוראה זו. יש לשדר את מסר תעודת האחסנה מוקדם ככל האפשר, לפחות שלוש שעות בטרם כניסת המכולה לנמל.

* לקראת מועד ההפעלה יקיים מינהל המכס ימי עיון באמצעות הארגונים המייצגים. הודעה על המועדים תפורסם בנפרד. ציבור סוכני המכס והיצואנים מוזמנים לקחת חלק במפגשים אלה.

* באשר ליתר הפרטים הטכניים אודות התהליכים ומועדי השידור תפורסם הוראה מפורטת לקראת כניסת המערכת לפעולה.

נא היערכותכם בהתאם."

למידע נוסף בתחום זה