עדכוני תקינה - 28.4.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8198 בילקוט הפרסומים הודיעו על ביטול התקנים הבאים:

ת"י 4327 חלק 1 - מצמד מחודש לכלי רכב ממונעים: מכלל טס הלחץ, ממרס 2019- התקן בוטל.
ת"י 4327 חלק -2 מצמד מחודש לכלי רכב ממונעים: דסקה, ממרס 2019- התקן בוטל.
ת"י 4305 - מלוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים (מלמין) ומעוצבים בפאותיהם, ממרס 2019- התקן בוטל.

בפרסום 8206 בילקוט הפרסומים הודיעו על החלפת התקנים הבאים:

במקום ת"י 5438 חלק 14 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל- אמידים קטיוניים, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 5438 חלק 14 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים קטיוניים, מאפריל 2019."

במקום ת"י 5438 חלק 8 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריטי, מנובמבר 2011, יבוא: "ת"י 5438 חלק 8 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריטי, מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי במלואו למעט תת–סעיף 6.1.1 ב' במסלול ההתאמה לתקן האמריקני."

במקום ת"י 5438 חלק 7 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת– כלוריטי, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 5438 חלק 7 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת–כלוריטי, מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי במלואו למעט תת–סעיף 6.4.2 במסלול ההתאמה לתקן האירופי."

במקום ת"י 5438 חלק 13 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגירי בתולי, מאוגוסט 2005, יבוא: "ת"י 5438 חלק 13 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגירי בתולי, מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי במלואו למעט הקטע בסעיף 8.2.9 במסלול ההתאמה לתקן האירופי, החל במילים "בתוספת זו" עד המילים "לצורך עדכון הדרישה."

במקום התקנים האלה:
(1) ת"י 1117 - אופניים: אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מינואר 2011 - תקן רשמי;
(2) ת"י 14766 - אופניים: אופני ערים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה מנובמבר 2010, שהוא אינו תקן רשמי;
(3) ת"י 14781 - אופניים: אופני מירוץ - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה מנובמבר 2010, שהוא אינו תקן רשמי;
יבואו תקנים אלה (להלן - התקנים המחליפים) והם יהיו תקנים רשמיים רק לגבי אופניים לעיר ולשבילי רכיבה ולגבי אופניים לבגירים צעירים (התקנים המחליפים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים):
(1) ת"י 4210 - אופניים: דרישות בטיחות לאופניים מאפריל 2019 - חלק 1 (מונחים והגדרות) + חלק 2 (דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ) + חלק 3 (שיטות בדיקה מקובלות) + חלק 4 (שיטות בדיקה לבלימה) + חלק 5 (שיטות בדיקה להיגוי) + חלק 6 (שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג) + חלק 7 (שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים) + חלק 8 (שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע) + חלק 9 (שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב).

בפרסום 8205 בילקוט הפרסומים הודיעו על תיקון טעות שנפלה בקובץ מס' 8202, בפרסום ת"י 61242 חלק 1- תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס' 8), התשע"ט- 2019, שפורסמה בקובץ התקנות 8202, התשע"ט, עמ' 3108, בכותרת האכרזה, במקום "(מס' 8)" צריך להיות "(מס' 9)".

בפרסום 8207 בילקוט הפרסומים הודיעו על אכרזת התקן הבא:

ת"י 1268 חלק 4 - מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד–פעמי- מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות, מאוגוסט 2002, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2007, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2, מאפריל 2019.

בפרסום 8208 בילקוט הפרסומים הודיעו על שינוי / החלפת התקנים הבאים:

ת"י 5433 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים- פוליאתילן מצולב: כללי, מדצמבר 22004 , תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019.

במקום ת"י 1139 חלק 2 - פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות, ממאי 2002 יבוא: "ת"י 1139 חלק 2 - פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת"ם) -דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות, מאפריל 2019."

בפרסום 8210 בילקוט הפרסומים הודיעו על פטור ממילוי אחר דרישות התקן הרשמי הבא:

בתקן ישראלי ת"י 90 חלק 2 - בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת 2, לא תחול הדרישה הקבועה בסעיף 5.5.2 לעניין לחץ האדים בבנזין, ובלבד שלחץ האדים המרבי לא יעלה על 80 קילופסקל.

בפרסום 8211 בילקוט הפרסומים הודיעו על שינוי / החלפת / ביטול רשמיות התקנים הבאים:

ת"י 5433 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים- פוליאתילן מצולב: צינורות, מדצמבר 2004, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019.

במקום ת"י 798 חלק 1 - אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד–מוקדיות ורב–מוקדיות, מינואר 2007, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2014, יבואו:
(1) ת"י 798 חלק 1 - אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד–מוקדיות ולעדשות רב–מוקדיות, מפברואר 2019;
(2) ת"י 14889 - אופטיקה אופתלמית - עדשות משקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא–חתוכות, מפברואר 2019 - בכל הנוגע לעדשות חד–מוקדיות ולעדשות רב–מוקדיות.

במקום ת"י 798 חלק 2 - אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות פרוגרסיביות, מינואר 2007, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מיוני 2015, יבואו:
(1) ת"י 798 חלק 2 - אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות בעלות כוח משתנה, מפברואר 2019;
(2) ת"י 14889 - אופטיקה אופתלמית - עדשות משקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא–חתוכות, מפברואר 2019 - בכל הנוגע לעדשות בעלות כוח משתנה.

ת"י 484 - קסדות בטיחות תעשייתיות, מיולי 2016-
(1) מסלול התאמה לתקן האירופי, בסעיף 7.2 -
(א) רשמיות הדרישה הלאומית שהמידע המצורף לקסדה יהיה בערבית - בטלה;
(ב) רשמיות הדרישה להוסיף למידע "אזהרה! אין להחזיק את הקסדה על מדף החלון האחורי של הרכב" - בטלה;
(2) במסלול התאמה לתקן האמריקני, בסעיף 6.1 -
(א) רשמיות הדרישה שהמידע המצורף לקסדה יהיה בערבית - בטלה;
(ב) רשמיות הדרישה להוסיף למידע "אזהרה! אין להחזיק את הקסדה על מדף החלון האחורי של הרכב"- בטלה.

בפרסום 8212 בילקוט הפרסומים הודיעו על החלפת התקנים הבאים:

במקום ת"י 50214 - כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי, מפברואר 2015 יבוא: "ת"י 50214 - כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי, מאפריל 2019."

במקום ת"י 1905 - אפודות הצלה, ממרס 1996, יבוא: "ת"י 12402 חלק 1 - התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה לאוניות המפליגות בים - דרישות בטיחות, מאפריל 2019."

במקום התקנים האלה -
(1) ת"י 5731 - דלק לרכב מנועי - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) למנועי דיזל - דרישות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2013, שהוא תקן רשמי;

(2) ת"י 5935 - דלק להסקה: אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) (ביוסולר) - דרישות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 32009 , שהוא אינו תקן רשמי; יבוא התקן הרשמי המפורט להלן: "ת"י 5731 - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) - לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה, מאפריל 2019."

במקום ת"י 283 - מטפי קצף מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי, ממרס 1958, יבואו התקנים המפורטים להלן:
(1) ת"י 71568 חלק 3 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים, מאפריל 2019;
(2) ת"י 71568 חלק 4 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים, מאפריל 2019.

2. התייעצות ציבורית מטעם הממונה על התקינה:

הממונה על התקינה פרסם להתייעצות ולהערות הציבור את נספח ש' לת"י 62368 חלק 1- ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות, שהינו ת"י רשמי מיום 11.03.2019.
הערות יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 28.04.2019.

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה לאשר את החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-30.5.19, מצ"ב קישור:

ת"י 1157 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (יולי 2018);

במקומו יבוא:
ת"י 1157 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (מרס 2019).

מצ"ב קישור להצעות התקנים באתר מכון התקנים

4. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז רשמיות על התקנים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-30.5.19, מצ"ב קישור:

ת"י 62133 חלק 1– תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים – דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל (פברואר 2019);
ת"י 62133 חלק 2– תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים – דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ליתיום (פברואר 2019);

מצ"ב קישור להצעות התקנים באתר מכון התקנים

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 4466 חלק 3- פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

ת"י 2206 חלק 2 ג"ת 2- גלגילון לכיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה.

ת"י 370- ממרחים שומניים וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן.

ת"י 80601 חלק 2.49- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של משגוחים מרובי- פעולות למטופלים.

ת"י 5827 חלק 11.2- מנהור: מנהרות לרכב- תפעול- מרכז בקרה כללי.

ת"י 62368 חלק 1- ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע והתקשורת...

ת"י 50412 חלק 2.1- מכשירי תקשורת ומערכות תקשורת על קווי חשמל, המשמשים במתקני מתח נמוך בתחום התדרים 1.6 מה"ץ עד 30 מה"ץ: סביבה של מגורים, של מסחר ושל תעשייה – דרישות חסינות.

ת"י 50561 חלק 1- מכשירי תקשורת על קווי חשמל המשמשים במתקני מתח נמוך – מאפייני הפרעות רדיו – גבולות ושיטות מדידה: מכשירים לשימוש בתוך הבית.

ת"י 61851 חלק 21.1- מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות תאימות אלקטרומגנטית לחיבור מוליכי לאספקת זרם חילופים/זרם ישר עבור מַטען המותקן ברכב חשמלי.

ת"י 61851 חלק 22.2- מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות לרכב חשמלי עבור חיבור מוליכי לאספקת זרם חילופים/זרם ישר – דרישות תאימות אלקטרומגנטית עבור מערכות טעינה המותקנות מחוץ לרכב חשמלי.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

6. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז רשמיות על התקנים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-1.5.19:

ת"י 62133 חלק 1 – בטיחות סוללות ניקל

ת"י 62133 חלק 2 – בטיחות סוללות ליתיום

מדובר על אכרזה ראשונית, התקנים האלו זהים לתקנים של הנציבות הבין – לאומית לאלקטרוטכניקה IEC 62133 על חלקיו בהתאמה, ולא כוללים שינויים לאומיים.

ניתן לצפות בתקנים המפורטים להלן שבבחינה לקראת הכרזה כרשמיים באתר לצפייה בתקנים- מצ"ב קישור

7. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה לאשר את החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-19.5.19מצ"ב קישור:

א. ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים (ינואר 2018); במקומו יבוא:
ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים (פברואר 2019);
ב. ת"י 562 חלק 7 – בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקה (ינואר 2018); במקומו יבוא:
ת"י 562 חלק 7 – בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקה (פברואר 2019);
ג. ת"י 562 חלק 8 – בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי (פברואר 2015); במקומו יבוא:
ת"י 562 חלק 8 – בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי (פברואר 2019).

8. מסמכי הנת"מ הבאים, המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

נת"מ לת"י 4068 חלק 2- חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ביטחון פנימיים במרחבים מוגנים.

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:  meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה