עדכוני תקינה - מרץ 2019

1. התממשקות למערכת התקשורת והמידע של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה:

ביום ד' ה-1.5.19 תעלה לאוויר מערכת המת"מ החדשה של משרד הכלכלה. עם עליית מערכת מת"מ, הליך אישור טובין מיובאים יעבור בתווך למערכת זו.
חשוב לזכור שתחום בדיקות התקינה ביבוא פתוח לתחרות ביחס למגוון מוצרים וכמובן שהמערכת החדשה שתעלה תומכת בכך.

מצ"ב קישור למאמר המלא בנושא

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 70 חלק 1.2- מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): מכלים מרוכבים בעלי מעטפת – תכן ומבנה.

ת"י 25745 חלק 3- ביצועי אנרגייה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: חישובי אנרגייה וסיווג עבור דרגנועים ומסועי לכת.

ת"י 1597- מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה להסיר רשמיות מהתקנים הישראלים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-28.3.19, מצ"ב קישור:

ת"י 473 – כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליות (נובמבר 1998), לרבות ג"ת מס' 1 (אוקטובר 1990), ג"ת מס' 2 (מאי 2000), ג"ת מס' 3 (ינואר 2005) וג"ת מס' 4 (אוגוסט 2007, על התקן מצוין נובמבר 2007);

ת"י 473 חלק 12 – כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: כבלי ריתוך (אוקטובר 1994), לרבות ג"ת מס' 1 (מאי 2000).

4. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה לאשר את החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-14.4.19, מצ"ב קישור - שימו לב, מדובר בפנייה מתוקנת בהמשך לפנייה מה-17.1.19:

ת"י 62040 חלק 1 – מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק (יוני 2018);
במקומו יבוא:
ת"י 62040 חלק 1 – מערכות אל-פסק (UPS): דרישות בטיחות (אוקטובר 2018);

התקן המוצע ת"י 62040 חלק 1 (פברואר 2019) מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה לתקן: על פי התקן של הנציבות הבינ"ל לאלקטרוטכניקה IEC 62040-1 המעודכן לשנת 2017 או על פי התקן אמריקני של המעבדות המוכרות של חברות הביטוח UL 1778 המעודכן לשנת 2017 וכולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבד.

הערות יתקבלו עד ל-28.3.19, מצ"ב קישור:

ת"י 408 – פלפל שחור ופלפל לבן (יולי 1981), (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבואו:
ת"י 959 חלק 1 – פלפל שלם או טחון – דרישות: פלפל שחור (ספטמבר 2018),
ת"י 959 חלק 2 – פלפל שלם או טחון – דרישות: פלפל לבן (ספטמבר 2018),
כאשר כל הסעיפים בתקנים המוצעים יהיו סעיפים רשמיים.

מצ"ב קישור להצעות התקנים באתר מכון התקנים

5. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר אכרזת רשמיות על התקנים הישראלים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-28.3.19, מצ"ב קישור:

ת"י 13209 חלק 1– אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-מנשאי תינוק-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת (פברואר 2016);
ת"י 13209 חלק 2– אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-מנשאי תינוק-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים (פברואר 2016);
ת"י 13209 חלק 3– אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-מנשאי תינוק-דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות (פברואר 2016).

הערות יתקבלו עד ל-28.3.19, מצ"ב קישור:

ת"י 61643 חלק 11 – התקני הגנה מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה (אפריל 2013).

הערות יתקבלו עד ל-1.4.19, מצ"ב קישור:

ת"י 900- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים- חלקים 2.8 (מכונות גילוח, גוזזי שיער ומכשירים דומים), 2.11 (מייבשי כביסה), 2.13 (מכשירי טיגון בשמן עמוק, מחבתות ומכשירים דומים), 2.16 (מכשירים לסילוק פסולת מזון), 2.27 (מכשירים המיועדים לחשיפת העור לקרינה אופטית), 2.29 (מטעני סוללות), 2.31 (קולטי אדים ומכשירים אחרים הקולטים אדי בישול), 2.55 (מכשירים חשמל לשימוש באקווריומים ובבריכות גינה), 2.59 (קוטלי חרקים), 2.66 (מחממים למיטות מים), 2.75 (מנפקים ואוטומטי מכירות מסחריים), 2.76 (מזיני מתח לגדרות חשמל), 2.77 (מכסחות דשא המופעלות מרשת החשמל והמבוקרות ע"י הולך רגל), 2.91 (גוזמי דשא המובלים ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא) 2.97 (מערכות הינע לתריסים, לסוככים, לווילונות ולציוד דומה).

הערות יתקבלו עד ל-1.4.19, מצ"ב קישור:

ת"י 900 חלק 2.32 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי עיסוי (מרס 2016).

כאשר התקן המוצע יהיה תקן רשמי פרט לדרישות בסעיף 7- Marking and instructions, תת סעיף 7.12 בכל הקשור לסימון הערה "מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש".

הערות יתקבלו עד ל-1.4.19, מצ"ב קישור:

ת"י 900 חלק 2.98– בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים) (יוני 2012), לרבות גיליון תיקון מס' 1 (אפריל 2013).

מצ"ב קישור להצעות התקנים באתר מכון התקנים

6. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להתייעצות בכתב את ת"י 562 חלקים 3,7,8 - שינויים מתחייבים בלבד:

מצ"ב קישור לטיוטה ולמסמך השינויים הלאומיים:

ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים (ינואר 2018);
במקומו יבוא:
ת"י 562 חלק 3 – בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים (פברואר 2019);

מצ"ב קישור לטיוטה ולמסמך השינויים הלאומיים:
ת"י 562 חלק 7 – בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקה (ינואר 2018);
במקומו יבוא:
ת"י 562 חלק 7 – בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות – דרישות ושיטות בדיקה (פברואר 2019);

מצ"ב קישור לטיוטה ולמסמך השינויים הלאומיים:

ת"י 562 חלק 8 – בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי (פברואר 2015);
במקומו יבוא:
ת"י 562 חלק 8 – בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי (פברואר 2019).

*מרשימת השינויים הלאומיים בתקנים הנ"ל, אשר הוגשו על ידי מכון התקנים, עולה כי מדובר בשינויים לאומיים מתחייבים בלבד. בהתאם לחוק התקנים, חברי ועדת האימוץ רשאים לבקש דיון בשינוי לאומי מתחייב הנכלל בתוספת הראשונה. במידה וברצונכם לבקש דיון בשינויים לאומיים מתחייבים בתקנים שבנדון, יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.
*לידיעה, התקן הקיים ת"י 562 חלק 8 (מהדורה פברואר 2015) כולל שינוים מתחייבים ולא מתחייבים ומטופל כעת במסגרת תיקון 13 לחוק התקנים.

7. הצגת מועמדות לוועדת מומחים מס' 511108 - רעפים:

מכון התקנים הודיע על רענון בהרכב ועדת המומחים מס' 511108, שמטפלת בהכנת רוויזיה לתקן הישראלי ת"י 215 חלק 1- רעפים: רעפי חרסית משתלבים, וחלק 2- רעפים: רעפי בטון משתלבים.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 31.3.19.

8. הצגת מועמדות לוועדה טכנית מס' 5416 - חיבור חומרים ובדיקתם:

מכון התקנים קורא להצגת מועמדות לועדה טכנית מס' 5416 העוסקת בתקנים הנוגעים בריתוך וחיבורים, בין היתר בת"י 127 חלק 1- מבחני כשירות לרתכים: ריתוך התכה – פלדות, ת"י 5354- אביזרים תעשייתיים חשילים המרותכים בהשקה, ת"י 6189 - ריתוך - מחברים מרותכים בהתכה העשויים פלדה, ניקל - טיטניום וסגסוגוסיהם (למעט ריתוך באלומה רמות איכות לפגמים).

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדות אלו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 24.3.19.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:  meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה