עדכוני תקינה 29.1.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8087 בילקוט הפרסומים הודיעו על קביעת / שינוי התקנים הבאים:

ת"י 62368 חלק 3 - ציוד שמע/ חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: היבטי בטיחות של העברת הספק זרם ישר דרך כבלי תקשורת ויציאות (ports) תקשורת, מדצמבר 2018 בא במקום ת"י 60950 חלק 21 מפברואר 2010.
ת"י 6422 - חומרים אטימי-מים משחתיים להשמה מתחת לאריחי קרמיקה המודבקים בדבקים - דרישות, שיטות בדיקה, מיון וכינוי, מדצמבר 2018
ת"י 45001 - מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה דרישות והנחיות לשימוש, מדצמבר 2018 בא במקום ת"י 18001 בפברואר 2010.

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים, גיליון תיקון מס' 10 מדצמבר 2018 למהדורה מיולי 2011 ולגיליונות התיקון מינואר 2013, מיולי 2014, מפברואר 2015, מדצמבר 2015, מאפריל 2016, ממרס 2017, מיוני 2017, מאוגוסט 2017 וממרס 2018.

ת"י 16709 - דלק לרכב מנועי - דלק דיזל בעל ריכוז גבוה של אסטרים מתיליים של חומצות שומניות ׁׁ(B20 ו-B30)

(FAME) דרישות ושיטות בדיקה תיקון טעות מדצמבר 2018 למהדורה מאוגוסט 2018.

ת"י 1368 חלק 2 - תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: ארובה, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2018 למהדורה ממאי 2012.

ת"י 5281 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2018 למהדורה ממאי 2016.

ת"י 5281 חלק 1 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2018 למהדורה ממאי 2016.

ת"י 5281 חלק 2 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2018 למהדורה ממאי 2016.
ת"י 5281 חלק 3.3 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני גרעין ומעטפת - בנייני משרדים, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2018 למהדורה מאוגוסט 2016.

ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2018 למהדורה ממאי 2014 ולגיליון התיקון מדצמבר 2015.

ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה קיימים, גיליון תיקון מס' 2, מדצמבר 2018 למהדורה מדצמבר 2014 ומגיליון התיקון מדצמבר 2015.

בפרסום קובץ התקנות 8144 הודיעו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

במקום ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004 לרבות ג"ת מס' 1 מאוקטובר 2005, יבוא: "ת"י 314 - אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אפיונים וסימון, מדצמבר 2018".

במקום ת"י 1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע ממאי 2013, יבוא: "ת"י 1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע, מדצמבר 2018".

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1318 חלק 1 - יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכים.

ת"י 1318 חלק 2 - יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 4373 חלקים 10 +11 +12 +13+ 14- מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים...

ת"י 32 חלק 1.1 ג"ת 1- תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר - דרישות כלליות.

ת"י 682 חלק 3 ג"ת 3- מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות- דרישות בטיחות.

ת"י 1090- מצעי מיטה.

ת"י 5515-20-0 ציוד ספורט: מתקנים לספורט ולמגרשי משחקים הקני טיפוס: חבלי טיפוס אנכיים.

ת"י 58 חלק 2- ירקות כבושים או מוחמצים: מלפפונים חמוצים.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. מסמכי נת"מ המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

נת"מ 6408 לת"י 61-682 חלק 3: מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות.

ת"י 1-4570 חלק 1: מערכות לאוורור ולסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מפוחים.

ת"י 1-4570 חלק 2: מערכת לאוורור וסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: שסתומים.

ת"י 1-4570 חלק 3: מערכות לאוורור ולסינון של אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מסננים.

ת"י 1-4570 חלק 4: מערכות לאוורור ולסינון אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד - תכן, התקנה ותחזוקה.

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. הבהרה ממשרד הכלכלה בנושא ייפוי כח לסוכן מכס:

ראו הפניה ממנהל תקינה בנושא זה: "מיופה כוח מטעם היבואן (כמו סוכן מכס) לא רשאי לחתום על הצהרת היבואן. רצ"ב טופס ייפוי כוח, כפי שמופיע באתר משרד הכלכלה. שימו לב לפסקה אחרונה בטופס (עמוד שני), בה נאמר מפורשות כי ייפוי כוח לא מאפשר לחתום בשם היבואן על הצהרת היבואן".

5. הצגת מועמדות לוועדות מומחים:

מכון התקנים פרסם קול קורא להשתתפות בוועדת מומחים מס' 631701 – עמדות טעינה, שקעים ותקעים לרכב חשמלי.

ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרו שלהלן למידע נוסף ולהגשת מועמדות לועדות אלו.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה