עדכון תקינה - ינואר 2019

1. הממונה על התקינה פנה לביקורת ציבורית עם כוונה להחליף את ת"י 191 - שמן זית

קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הישראלי כלהלן:
ת"י 191 – שמן זית (נובמבר 2016), (התקן בעל רשמיות חלקית).
במקומו יבוא: ת"י 191 – שמן זית (אפריל 2018).

קישור לאתר צפיה בתקנים שנמצאים בבחינה אצל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר בהתאם למפורט בפניה או קודם לכן אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

2. פורסמה ברשומות החלפת התקנים הרשמיים שלהלן:

ת"י 314 - אריחי קרמיקה
ת"י 1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע
קישור לפרסום ברשומות

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 6572 - שסתומים אוטומטיים למכשירי גז
ת"י 15874 חלקים 2 + 3 + 5 ג"ת 1 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים...  
ת"י 70 חלק 1 - מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים
ת"י 682 חלק 3 ג"ת 3 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי
ת"י 1548 חלק 1 - רהיטים לילדים-מזרנים למיטות לתינוקות ולעריסות...

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה