עדכוני תקינה 24.5.18

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1368 חלק 2 ג"ת 1 - תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: ארובה

ת"י 60670 חלקים 1 ו- 21 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

2. ביטול תקנים

פורסמה ברשומות החלטה על ביטול התקנים המפורטים להלן: קישור להודעה שפורסמה ברשומות הכוללת מידע מורחב יותר בנושא

ת"י 1307 - ממתקים: סוכריות קשות, סוכריות טופי וסוכריות דחוסות

ת"י 1325 - פרורים ממוצרי מאפה.

ת"י 260 - אבקת כביסה על יסוד סבון.

ת"י 243 - פתיתי סבון.

ת"י 248 - דיו כתיבה על יסוד צבע אורגני.

ת"י 326 - פיגמנטים לצבעים: אבץ חמצני.

ת"י 741 - צבע אלומיניום.

ת"י 1247 - צבע יסוד סינתטי (אלקיד): מיניום.

ת"י 1327 - צבע יסוד סינתטי (אלקיד): ברזל - אוקסיד אדום.

ת"י 1946 - צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אנטיקורזיבי, ללא כרומטים וללא עופרת.

ת"י 5000 - שידור חוזי ספרתי (DVB): קווים מנחים לשימוש בשיטת MPEG - 2 לקידוד אותות שמע וחוזי לצורך שידורי לווין, כבלים וקרקע.

ת"י 5216 - שידור שמע (DAB): עוצמות אותות ופרמטרים של מקלטים - מטרות לפעולה טיפוסית.

ת"י 5217 חלק 1 - שידור שמע ספרתי (DAB): קווים מנחים וכללים ליישום ולהפעלה - מתאר המערכת.

ת"י 5217 חלק 2 - שידור שמע ספרתי (DAB): קווים מנחים וכללים ליישום ולהפעלה - מאפייני המערכת.

ת"י 5217 חלק 3 - שידור שמע ספרתי (DAB): קווים מנחים וכללים ליישום ולהפעלה - רשות השידור.

ת"י 5220 - שידור שמע ספרתי (DAB): אתר אינטרנט לשידור - מפרט דרישות ליישומי משתמש.

ת"י 5256 - שידור שמע ספרתי (DAB): אתר אינטרנט לשידור: מפרט פרופיל בסיסי.

ת"י 5393 - שידורי שמע ספרתיים (DAB): פרוטוקולים שאינם תלויי רשת לשירותים הידודיים.

ת"י 5394 - שידורי שמע ספרותיים (DAB): ערוץ הידודי באמצעות מערכת גלובלית לתקשורת ניידות (GSM): המערכת הציבורית הממותגת לקשרי רחק (PSTN): רשת ספרתית לשירותים משולבים (ISDN) וקשרי רחק אלחוטיים ספרתיים מוגברים (DECT).

ת"י 5524 - שידור שמע ספרתי: מכונה וירטואלית ל - DAB: מפרט ג'אווה בעבור DAB.

ת"י 11497 - שידור שמע ספרתי (DAB): כללי תפעול לפרוטוקול העברה של עצמי מולטימדיה.

ת"י 11498 - שידור שמע ספרתי (DAB): אתר שידורים - מפרט דרישות לפרופיל בסיסי של שירות TOPNEWS.

ת"י 12368 - שידור שמע ספרתי (DAB): DAB-TMC (ערוץ מסרי תעבורה).

ת"י 21735 - שידור שמע ספרתי (DAB): מנהור מנות מידע של פרוטוקול אינטרנט.

ת"י 24762 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לשירותי התאוששות מאחסון בתחום טכנולוגיית המידע והתקשורת.

ת"י 31700 - שידור שמע ספרתי (DAB): שידור VHF/FM - הפניה צולבת לשירותים של שידורי שמע ספרתיים סימולטניים בשיטת RDS-ODA.

3. פרסום ברשומות על החלפת תקן רשמי 

שר הכלכלה הכריז על החלפת ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות - קישור לפרסום ברשומות

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

 

 

למידע נוסף בתחום זה