עדכון תקינה ינואר 2018

1. עדכון לגבי הרפורמה בתקינה - פתיחת בדיקות היבוא לתחרות ומעבר מתצהיר להצהרה

בהמשך לעדכונים קודמים, שר הכלכלה פנה לועדת הכלכלה וביקש לדחות את מועד יישום הרפורמה מראשית ינואר 2018 לראשית אפריל 2018 (כפי שסוכם במועד הדחייה הקודמת).

הדיון בבקשה התקיים ביום 8.1.2017 והבקשה אושרה.

לקראת יישום הרפורמה הצפוי בחודש אפריל הקרוב, אנו מקיימים יום עיון בנושא ליבואנים בשיתוף מנהל תקינה במשרד הכלכלה.

למידע נוסף ולהרשמה

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 877 חלק 1 - ירקות ופירות מוקפאים

ת"י 6417 - סילאן

ת"י 921 ג"ת 3 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה  

ת"י 1279 חלק 1 - כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. פורסמה ברשומות החלטה להסיר את הרשמיות מהתקנים שלהלן:

ת"י 977 - יריעות דו שכבתיות מפוליאתילן לייצור שקיות חלב

ת"י 54- בסיסים להכנת משקאות

ת"י 1248- אבקות להכנת משקאות

 קישור לפרסום ברשומות ובו התייחסות גם למועד הכניסה לתוקף (ע' 725-726)

תשומת לבכם שת"י 54 ות"י 1248 מופיעים גם בצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון) - מי מכם שהתקנים הללו רלוונטיים עבורו מוזמן לפנות אלינו בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן על מנת להבין את המשמעויות המשפטיות הרלוונטיות.

 

4. הממונה על התקינה פנה לקבל התייחסויות מהציבור בעניין הכוונה להחליף את התקן הרשמי כלהלן:

 ת"י 1548 – מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים (מאי 2012);

במקומו  יבוא:

ת"י 1548 – מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים (דצמבר  2017);

קישור לפניה בנושא זה מהממונה על התקינה

  קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").
באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

 5. צו התקנים - איסור ייצור מצרכים - רלוונטי בהקשר של חובת תו תקן

פורסם תזכיר צו התקנים שמציע להסדיר מחדש את רשימת המוצרים שקיימת בייצור מקומי שלהם חובה שיהיו עם תו תקן של מכון התקנים (מדובר בצמצום משמעותי של הרשימה).

קישור למסמך

התייחסויות ככל שיש לכם נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

6. אפשרות להגיש מועמדות לועדות מומחים במכון התקנים

קיבלנו פניות ממכון התקנים בעניין הקמת ועדות מומחים ובאפשרותכם, מי מכם שיש לו את הידע הרלוונטי, להגיש מועמדות לוועדות השונות ולהשפיע על התקינה דרך ועדות המומחים.

להלן פרטי הועדות השונות שבהם מבקשים מועמדים לועדות מומחים:

וועדת המומחים בנושא גילוי אש בלוחות חשמל

ועדת מומחים 830201 – חשמל למנהרות לתחבורה (מסילה וכביש), שעוסקת בהכנת תקנים חדשים הדנים מערכות חשמל עבור מנהרות המיועדות למסילות רכבת ולכבישים

וועדת מומחים  8320202 - בטיחות, כיבוי והצלה במנהרות לתחבורה

וועדת מומחים מס' 830203 – ניהול ובקרת תנועה במנהרות לתחבורה

ועדת מומחים חדשה לצורך הכנת רוויזיה לתקן הישראלי ת"י 17025 - דרישות כלליות לכשירות מעבדות בדיקה וכיול.

למידע נוסף ניתן לפנו אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן. 

 

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il  

למידע נוסף בתחום זה