עדכון תקינה 26.11.2017

 

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5438 חלק 16 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה

ת"י 5356 - חלקים 1 + 2 - מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים יבשים ובכימיקלים רטובים

ת" 22391 - חלקים 1+2+3+5  - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים-פוליאתילן

ת"י 61386 -חלקים 21+22 - מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות

ת"י 16120 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-מושב המורכב על

 

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

2. פניה מהממונה על התקינה בעניין החלפת תקן רשמי

קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי:

 ת"י 1148 – מעקרי קיטור גדולים (2011);

במקומו יבוא:

ת"י 1148 – מעקרי קיטור גדולים (2017);

קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").
באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

3. פורסם ברשומות (15.11.2017) הודעה בדבר שינוי בתקנים הבאים:

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים, גיליון תיקון מס' 7 מיוני 2017 למהדורה מיולי 2011, ולגיליונות התיקון מינואר 2014, מיולי 2014, מפברואר 2015, מדצמבר 2015, מאפריל 2016 וממרס 2017.

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תוכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה, גיליון תיקון מס' 7 מיוני 2017, למהדורה מאוגוסט 2006 ולגיליונות התיקון מנובמבר 2010, מאוקטובר 2012, מספטמבר 2014, מפברואר 2015, מיולי 2015, מיוני 2016 ומדצמבר 2016.

ת"י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה, גיליון תיקון מס' 2 מיוני 2017 למהדורה מאפריל 2014 ולגיליון התיקון באוקטובר 2015.

ת"י 4422 חלק 2 - פרטי מסגרות למקלטים: פרטים למרחבים מוגנים דרישות ובדיקות, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2017 למהדורה מיולי 2015.

ת"י 921 - תגובות בשריפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 2 מאוגוסט 2017 למהדורה מינואר 2016 ולגיליון התיקון מאפריל 2016.

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים, גיליון תיקון מס' 8 מאוגוסט 2017 למהדורה מיולי 2011, ולגיליונות התיקון מינואר 2013, מיולי 2014, מפברואר 2015, מדצמבר 2015, מאפריל 2016, ממרס 2017, ומיוני 2017.

ת"י 1519 - צינורות פוליאתילן מוצלב להובלה של מים קרים וחמים - צינורות מחוץ לבניין, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2017 למהדורה מדצמבר 2011.

ת"י 5412 חלק 1 - מבנים יבילים ארעיים: מבני מגורים, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2017 למהדורה מפברואר 2011.

ת"י 2262 - בתי קבע מתועשים למגורים: בית יחיד או בית טורי, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2017 למהדורה מיוני 2006.

4. פורסם ברשומות (22.11.2017):

אכרזות בדבר החלפת תקן רשמי (ייכנסו לתוקף 90 יום ממועד הפרסום)

ת"י 1268 חלק 6 - מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד פעמי - קידוד צבע לזיהוי מאוגוסט 2002, וגיליון תיקון מס' ממרס 2011.

במקומו יבוא: ת"י 1268 חלק 6 - מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד פעמי - קידוד צבע לזיהוי, מאוגוסט 2017.

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי תקע חד מופעיים לזרם שאינו גדול מ- 16 אמפר - דרישות כלליות, מיוני 2012.

במקומו יבוא: ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי תקע חד מופעיים לזרם שאינו גדול מ- 16 אמפר - דרישות כלליות, מאוגוסט 2017.

הודעה בדבר קביעת תקנים

ת"י 413 חלק 3 - תוכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה, מיולי 2017 בא במקום המהדורה מדצמבר 2003.

תקן 900 חלק 2.13 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדת למכשירי טיגון בשמן עמוק, למחבתות ולמכשירים דומים, מיולי 2017 בא במקום המהדורה מיוני 2012.

ת"י 1001 חלק 2.4 - בטיחות אש בביניינים: מערכות פינוי עשן בבניינים חד קומתיים, למעט בנייני מגורים, מיולי 2017 בא במקום המהדורה מיולי 2013.

ת"י 1918 חלק 5.2 - נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון מיוחדות, מיולי 2017.

ת"י 1918 חלק 5.2 - נגישות הסביבה הבנויה: יחידות דיור נגישות ויחידות דיור בנות - התאמה, מיולי 2017.

ת"י 17741 - כללים טכניים כלליים למדידה, לחישוב ולעימות של חיסכון באנרגיה בפרויקטים מיולי 2017.

ת"י 17743 - חיסכון באנרגיה - הגדרת מסגרת מתודולוגית ישימה לחישוב ולדיווח של חיסכון באנרגיה, מיולי 2017.

ת"י 50047 - חיסכון באנרגיה - קביעה של חיסכון באנרגיה בארגונים מיולי 2017.

ת"י 60079 חלק 13 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות חדר המוגן בלחץ "P" ובאמצעות חדר מאוורר מלאכותי "V" מיולי 2017 בא במקום המהדורה מנובמבר 2013.

ת"י 60079 חלק 29.1 - אטמוספרות נפיצות: גלאי גז - דרישות ביצועים בעבור גלאי גזים דליקים: מיולי 2017 בא במקום המהדורה מינואר 2015.

5. עדכון לגבי נת"מים (מתייחס למוצרים בתחולת התקנים המפורטים להלן שנמצאים במסלול של תו תקן)

אושרו בועדת היתרים של מנהלת תו תקן הנת"מים שלהלן -

נתמ 1-1516 חלק 1 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) עד 30 ק"ו 

(36 ק"ו=UM): כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=UM)

נתמ 61-6158 מכללי דלתות למוסדות חינוך-הגנה מפני פגיעה

הועבר להערות יצרנים -

נתמ 1-1644: שסתומים הידרוליים

 לעיון בנת"מים ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

  

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il  

למידע נוסף בתחום זה