עדכונים בנושא תקינה 26.10.2017

1. פניות מהממונה על התקינה בנושא בנושא אכרזה על תקנים כרשמיים, החלפת תקנים רשמיים ועדכונם

1.1 הממונה על התקינה פנה בנושא החלפת התקן הרשמי ת"י 5562- ניקל במוצרי מתכת המיועדים לבוא במגע עם גוף האדם- דרישות ושיטות בדיקה  (2005); קישור להודעת הממונה

במקומו יבואו:

ת"י 1811- שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם ("פירסינג") ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור ( 2017);

ת"י 16128- אופטיקה אופתלמית- שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה וממשקפי שמש (2017);

 

1.2 הממונה על התקינה פנה בנושא אכרזת רשמיות על התקן הישראלי הבא: קישור להודעת הממונה על התקינה

ת"י 6558 חלק 1 – בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים – דרישות בטיחות (יוני 2017);

 

1.3 הממונה על התקינה פנה בנושא  החלפת התקנים הפורטים להלן   קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בנושא

ת"י 1011.6 –בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי: ציוד לטיפול בגלי-מיקרו (1985).

במקומו  יבוא:

ת"י 60601 חלק 2.6- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו (2013) ;

ת"י 60601 חלק 2.6- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו (2013) ;

במקומו  יבוא:

ת"י 60601 חלק 2.6- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו (2016) ;


1.4 הממונה על התקינה פנה בעניין החלפת התקנים הרשמיים כלהלן: קישור לפנייתו של הממונה על התקינה

ת"י 1011.3 – בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי: ציוד קרינתי הפועל בגלים קצרים (1985(;

ת"י 1011 חלק 2.3- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות ציוד קרונה הפועל בגלים קצרים (2000) ;

במקומם  יבוא:

ת"י 60601 חלק 2.3- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים (2013) ;


ת"י 60601 חלק 2.3- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים (2013) ;

במקומו  יבוא:

ת"י 60601 חלק 2.3- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים (2016) ;

קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").
באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

2. כוונה להעביר לקבוצת תקינה מחמירה יותר את המוצרים בחלות ת"י 5378 שעניינו מתקני משחקים מתנפחים

מנהל תקינה פרסם הודעה שעניינה הכוונה של הממונה על התקינה לשינוי קבוצת הייבוא של מוצרים בחלות התקן ת"י 5378 "מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" מקבוצה  3 לקבוצה 2א': קישור לאתר מנהל תקינה בו מפורסמת ההודעה

התייחסויות ככל שיש נא להעביר אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.


3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים
:

 

ת"י 62076 התקנות חימום חשמלי לתעשייה - שיטות בדיקה לתנורי אינדוקציה תעלה לתנורי אינדוקציה כור היתוך  

ת"י 62040 חלק 1 - דרישות בטיחות :(UPS) מערכות אל-פסק

ת"י 5056 - מכשירי בישול לשימוש מסחרי

ת"י 11197 - שידור חוזי ספרתי (DVB); סימולקריפט ;DVB ארכיטקטורה וסנכרון של המוקד

ת"י 11495- שידור שמע ספרתי (DAB): מדריך לתקני DAB

ת"י 11499- רדיו כלאיים ספרתי (DAB, DRM, RadioDNS); מצגת שקופיות; מפרט דרישות ליישום המשתמש

ת"י 11756 - שידור שמע ספרתי (DAB); טבלות רשומות

ת"י 12371 - שידור שמע ספרתי (DAB); רדיו ספרתי עולמי (DRM); מפרט לקידוד בינרי ולתעבורה עבור מידע על שירותים ותוכניות (SPI)

ת"י 12563 - שידור שמע ספרתי (DAB); קידוד שמע DAB+ (MPEG HE-AACv2)

ת"י 12773 - שידור חוזי ספרתי (DVB); מִמשק אִפנוּן (T2-M1) למערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים (DVB-T2)

ת"י 12818 - רדיו כלאיים ספרתי (DAB, DRM, RadioDNS); מפרט XML עבור מידע על שירותים ותוכניות (SPI)

ת"י 12831 - שידור חוזי ספרתי (DVB); קווים מנחים ליישום עבור מערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים (DVB-T2)

ת"י 30401 - מערכות שידור רדיו; שידור שמע ספרתי (DAB) למַקלטים ניידים, מיטלטלים וקבועים

ת"י 30468 - שידור חוזי ספרתי (DVB); מפרט דרישות למידע על שירותים (SI) במערכות DVB

ת"י 30744 - שידור חוזי ספרתי (DVB); מבנה מסגרות, קידוד ואִפנון של ערוץ עבור שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים

ת"י 32755 - שידור חוזי ספרתי (DVB); קידוד ואִפנון של ערוץ עבור מבנה מסגרות עבור מערכת דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים (DVB-T2)

ת"י 62104 - אופיינים של מַקלטים לשידור שמע ספרתי (DAB)

ת"י 62368-1 - ציוד שמע/חוזי, טכנולוגיית המידע וציו תקשורת: דרישות בטיחות

ת"י 1119 - מחסום ריחות מפלסטיק להתקנה ברצפה

ת"י 291 - חלקים 1-2-3 - שימורי דגים (כללי + טונה ובוניטו + סרדינים)

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. אפשרות להגיש מועמדות לועדות מומחים במכון התקנים

4.1 וועדת המומחים 520203 שתעסוק בתקינה בנושא מפסקים חשמליים

4.2 ועדות מומחים לטיפול ברוויזיות לתקנים ישראליים בתחום ו"ט 707 -צינורות פולימריים, זרנוקים ואבזריהם

למידע נוסף בנושא זה, נא פנו אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

 

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il  

למידע נוסף בתחום זה