עדכון תקינה - אוגוסט 2017

1. בחודש ספטמבר נקיים שולחנות עגולים - האחד עם מנכ"ל מכון התקנים ונציגי המעבדה לכימיה והשני עם מנכ"ל מכון התקנים ונציגי ענף בטיחות אש

קישור להזמנה ולרישום לשולחן עגול בעניין המעבדה לכימיה - מתקיים בבית לשכת המסחר ב 10.9.17

קישור להזמנה ולרישום לשולחן עגול עם נציגי המעבדה לבטיחות אש -  מתקיים במכון התקנים ב 7.9.17

ההשתתפות מיועדת לחברי לשכת המסחר הפועלים מול המעבדות הללו.

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

 ת"י 1145  - סימון מזון ארוז מראש - גיליון תיקון 9 בהקשר של סימון רכיבים

ת"י 441 חלק 6 - שימורי פירות: שימורי פירות מעורבים

18 תקנים הקשורים בבית חכם (חלקים שונים של ההתקנים: 50491, 14543, 18012, 15045, 30100, 50090, 15067, 63044)

ת"י 921 תגובות בשרפה של חומרי בניין

ת"י 4570 (מספר חלקים שלו) מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים, שסתומים, מסננים, תכן התקנה ותחזוק.

ת"י 6464 מתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי - דרישות בטיחות למתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ולאישור

ת"י 1268-3 מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים

ת"י 60227-3 כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע

ת"י 50214 כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויני

ת"י 5438-12 סידן פחמתי (קלציום קרבונט)

ת"י 2 (חלקים שונים) - שיטות לבדיקת צימנט

ת"י  60118-4 אלקטרואקוסטיקה - עזרי שמע: מערכות לולאת השראה עבור עזרי שמע - דרישות ביצועים

ת"י 60118-4 אלקטרואקוסטיקה - עזרי שמע

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 3. הודעה ממנכ"ל מכון התקנים בדבר שינוי בתקנים הבאים פורסמה ברשומות ביום 25.7.17

 מתוך ההודעה: בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי"ג - 1953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

 ת"י 900 חלק 2.82  – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכונות שעשועים ומכונות לשירות אישי

ת"י 9000 - מערכות ניהול איכות מוסגי יסוד מונחים והגדרות

 
דרכי התקשרות
:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-5631011.

למידע נוסף בתחום זה