עדכון תקינה - יולי 2017

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 8 - מוצרי בטון טרומיים לריצוף

ת"י 191 - שמן זית

ת"י 407 - בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה

ת"י 431 - מיונז

ת"י 484 - קסדות מגן תעשייתיות

ת"י 900 חלקים: 2.30, 2.35, בטיחות מכשירי חשמל ומכשירים דומים

ת"י 961 חלק 10 - תאימות אלקטרומגנטית: הנחיות אחידות הנוגעות לאישור

 ת"י 961 חלק 25 - תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שרפה

 ת"י 1220-3-0 מערכות גילוי אש: התקנה - סעיף גלאים

ת"י 1220-3 ג"ת 2 -  הוראות התקנה ודרישות כלליות

ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה-שיטות בדיקה

ת"י 1284 חלק 3 וחלק 4 - כפפות מגן

ת"י 1414 חלק 1 - מערכת בידוד תרמי בבניינים: מערכת טיח תרמי חיצוני

ת"י 1452 חלק 2 - טכנולוגיית המידע-מערך קלידים עברי במקלדת

ת"י 1525 חלק 3 - ניהול תחזוקת בניינים: בניינים שאינם בנייני מגורים

 ת"י 1525 חלק 4 - ניהול תחזוקת בניינים: מסמכי עדות

ת"י 1572 - משקאות כוליים: משקאות כוהליים שתולת הכוהל בהם 15% או יותר

ת"י 4141 חלק 12 - ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים

ת"י 5438 חלק 12 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי

ת"י 5568 חלק 2 -  קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט: נגישות מסמכים דיגיטליים

ת"י 6422 חלק 0.0: חומרי איטום משחתיים לרבות חומרים צמנטיים

 ת"י 15883חלק 1 - מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות כלליות, מונחים

ת"י 15883 חלק 2 - מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות

ת"י 50214 -כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי

 ת"י 60227 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים

 ת"י 62087 חלק 1.0: ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה – קביעת צריכת ההספק: כללי

ת"י 62087 חלק 3.0: ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה – קביעת צריכת ההספק: טלוויזיות

ת"י 62087 חלק 4.0: ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה – קביעת צריכת ההספק: ציוד הקלטות חוזי

ת"י 62087 חלק 5.0: ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה – קביעת צריכת ההספק: ממירים (STB)

ת"י 62087 חלק 6.0: ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה – קביעת צריכת ההספק: ציוד שמע

ת"י 62209-1 חלק 1 - חשיפת בני אדם לשדות ת"ר מהתקנים ידנים המפעלים בקרבת האוזן 

 

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

2. פניות מהממונה על התקינה בנושא אכרזה על תקנים כרשמיים ובנושא החלפת תקנים: 

הממונה על התקינה עדכן כי בכוונתו להמליץ לשר הכלכלה להכריז על התקנים הבאים כרשמיים:

ת"י 14372- מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם- סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות (נובמבר 2010),  ג"ת מס' 1 (מרץ 2017)  

ת"י 62776- נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות- דרישות בטיחות (2015) 

הממונה על התקינה עדכן כי שר הכלכלה התבקש להחליף את התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 900 בטיחות מכשירי חשמל ומכשירים דומים - חלקים 2.23 , 2.25, 2.15 , 2.17, 2.9 ,2.14, 2.80 ,2.3 - קישור לפניה מהממונה

ת"י 1498 על חלקיו - מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים - קישור לפניה מהממונה

ת"י 387- מרקים יבשים ( 1982), לרבות ג"ת מס' 1 (1990); צפוי להיות מוחלף בת"י 387- תערובות יבשות להכנת מרק (2017) 

ת"י 47- נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים 

קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").

ביחס לכל הנושאים הללו באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 3. הודעה מנכ"ל מכון התקנים בדבר שינוי בתקנים הבאים פורסמה ברשומות ביום 10.7.17

 מתוך ההודעה: בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי"ג - 1953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

 ת"י 5813 – דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים

 ת"י 12759 מאווררים – סיווג יעילות של מאווררים

  

4. פורסמו ברשומות (בתאריך 26.6.17) אכרזות של שר הכלכלה שעניינן הסרת רשמיות כמפורט להלן:

-מסעיף 203 בת"י 524 - תחולת המלח בקטשופ.

-מת"י 246 חלק 3 - נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטון: דרישות מיוחדות לנורות מתח של 6-75 וולט, מאוגוסט 1980.

 

5. עדכונים לקבוצות תקינה:

הממונה על התקינה הודיע כי הוא שוקל להעביר כבלים שחל עליהם ת"י 1516 מקבוצה 2א לקבוצת תקינה 1

לעיון בפנייתו של הממונה על התקינה בנושא זה

הממונה על התקינה הודיע שהוא שוקל לבצע שינוי בקבוצת הייבוא של מוצרים בחלות התקן ת"י 5418 "עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטה" מקבוצה 1 לקבוצה 2א'

 לעיון בפנייתו של הממונה על התקינה בנושא זה

 6. הממונה על התקינה שוקל תיקון צו התקנים ובמסגרתו הסרת חובת תו תקן ממגוון רחב של מוצרים

מדובר בצו שמתייחס למוצרים שבייצור שלהם בישראל קיימת חובת תו תקן.

ככל שיש התייחסויות, נא עדכנו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן.

7. ממכון תקנים עדכנו אותנו על עדכון נספחי ש' של מספר תקנים כמפורט להלן:

ת"י 900 חלקים 2.7, 2.82 ו- 2.11 - עיקר השינוי הוא בתדירות ביצוע בדיקת הדגם - אחת לחיי דגם.

ת"י 938 חלק 3 עיקר השינוי הוא בביטול בדיקת חוזק בהולם בבדיקות ה- ש' ללוחות עבים.

ניתן לפנות אל רז בהתאם  לדרכי ההתקשרות שלהלן לעיון בנספחי הש'.

 

8. מכון התקנים הודיע לנו, כי הסתיים הליך התקינה במכון וכי התקנים הבאים הועברו לפרסום ברשומות:

שינוי בתקן ת"י 4422  חלק 02:  פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים

שינוי בתקן ת"י 1099 חלק 01.01 זיגוג בבניינים: תכן השמשה – קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה

החלפה של התקן ת"י 961 חלק 35 תאימות אלקטרומגנטית: ציוד מולטימדיה – דרישות חסינות

החלפה של התקן ת"י 961 חלק 14.01 תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי דומים – פליטה

החלפה של התקן ת"י 961 חלק 14.01 תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים – פליטה

החלפה של התקן ת"י 1001 חלק 01.02 בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור

שינוי בתקן ת"י 1555 חלק 02 מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי: חיפוי פנים

החלפה של התקן ת"י 30386 תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו: ציוד רשת בזק דרישות תאימות אלקטרומגנטית

החלפה של התקן ת"י 900 חלק 02.97 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסי גלילה, סוכני גלילה

תקן ישראלי חדש ת"י 5282 חלק 04 דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בתי מלון

החלפה של התקן ת"י 1001 חלק 01.01 בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור

שינוי בתקן ת"י 413 תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה

החלפה של ת"י 413 חלק 3 - הנחיות להערכת עמידות מבנים קיימים לרעידות אדמה ולחיזוקם

 

9. הגשת מועמדות לועדות תקינה

ממכון התקנים עדכנו אותנו כי בכוונתם לרענן את הרכב ועדת המומחים שצפויה לטפל בתקני ביומטריה ולהקים את ועדת המומחים מס' 82417 מערכות גילוי אש: התקנה ודרישות

שתעסוק בהכנת רוויזיה הדנה בת"י 1220 חלק 3 : מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות.

חברי לשכה שמעוניינים במידע נוסף בהקשר זה, מוזמנים לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

10. פורטל ליבואן במכון התקנים

ממכון התקנים נמסר לנו, כי כחלק מהתכנית לשיפור השירות ללקוחות המייבאים טובין ארצה הם מעוניינים לקדם את נושא ה"פורטל ליבואן".

הפורטל מאפשר הצגת נתונים בזמן אמת אודות פעילותם העסקית של היבואנים ולאחרונה עודכנה הצגת הנתונים גם דרך הסלולארי.

 

11. הארכת ההסדר למתן פטור מאישורי תקן רשמי לציוד רפואי

בהמשך לפנייתנו, הממונה על התקינה האריך את ההסדר בנושא זה. קישור להודעת הממונה על התקינה בנושא זה

 

12. עדכון ביחס לנת"מים ממכון התקנים (רלוונטי למוצרים במסלול של תו תקן)

נת"מ  61-9002.24 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכישירם דומים : דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח -  אושר בועדת היתרים

נת"מ 466 חלק 5 חוקת הבטון: תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות אושר על ידי ועדת היתרים.

נת"מ 1498 חלק 7 - מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול - נשלח להערות יצרנים.

נת"מ 4402-1.1 - פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופילים משוחלים מדוייקים מסגסוגת 6060 ו- 6063 – דרישות כלליות - נשלח להערות יצרנים.

ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן למידע נוסף.


דרכי התקשרות
:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-5631011.

למידע נוסף בתחום זה