עדכון תקינה - מאי 2017

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 60079 חלקים 13 ו 29.1 אטמוספירות נפיצות

ת"י 60601-2-46 ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של שולחנות ניתוח 

ת"י 62548: דרישות תכן עבור מערכים פוטו-וולטאיים

ת"י 1318 חלק 1 - יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכים

ת"י 1318 חלק 2 - יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה

ת"י 5438 חלק 1 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית

ת"י 5826 חלק 1 ג"ת 1 - מנהור: מונחים והגדרות

ת"י 900 חלק 2.3 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים

ת"י 900 חלק 2.8 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזי שיער ולמכשירים דומים

ת"י 60745 חלק 1 כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד בטיחות: דרישות כלליות

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 2. הקמת ועדות מומחים

פנו אלינו ממכון התקנים, שם מקימים ועדות מומחים:

- ועדת מומחים שתדון בתקן לבלוק חרס.

 מי מכם שיש לו את הידע המתאים ומעוניין בכך מוזמן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. הודעות הממונה על התקינה בנושא כוונתו להחליף תקנים: 

החלפת התקן לתקעים ובתי תקע -

ת"י 32 חלק 1.1- תקעים ובתי- תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי –תקע חד  מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר- דרישות כלליות (2012);
במקומו יבוא:

ת"י  32 חלק 1.1- תקעים ובתי- תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי –תקע חד מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר- דרישות כלליות (2017);

החלפת התקן לבטיחות מכשירי חשמל ביתיים-

ת"י 900 חלק 1- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (2005), לרבות ג"ת מס' 1 (2011) וג"ת מס' 2 (2012);

במקומו  יבוא:

ת"י 900 חלק 1- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות ( 2017);

החלפת התקן לגופי תאורה (עם תקופת הערכות ששני התקנים יתקיימו במקביל מיום האכרזה עד 20.10.2017):

ת"י 20 חלק 1- מנורות: דרישות כלליות ובדיקות (2010);
       במקומו יבוא:

ת"י  20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות (2017);

 קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").

 ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

4. בהמשך לפניה בנושא מלשכת המסחר ועל רקע עדכון ברגולציה של משרד הבריאות, הממונה על התקינה הודיע על כוונתו להסיר את הרשמיות מת"י 240 - סבון תמרוקים ופנה לקבל הערות מהציבור לנושא.

התייחסויות ככל שיש ניתן להפנות אל רז לפי הפרטים שלהלן.

 

5. הודעה מנכ"ל מכון התקנים בדבר שינוי בתקנים הבאים פורסמה ברשומות ביום 21.5.17

ת"י 466 חלק 1 – חוקת הבטון: גיליון תיקון מס' 4 מנובמבר 2016 למהדורה מיוני 2003 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2005, מינואר 2009 וממאי 2012;

ת"י 904 חלק 1- טפסות לבטון: עקרונות, גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2016 למהדורה מדצמבר 2010;

ת"י 2142 חלק 1 – בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים, גיליון תיקון מס' 2 מנובמבר 2016 למהדורה מנובמבר 2001 ולגיליון התיקון מיוני 2006.

ת"י 1099 חלק 1.1 – זיגוג בבניינים: תכן השמשה – קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה, גיליון תיקון מס' 6, מדצמבר 2016 למהדורה מאוגוסט 2006 ולגיליונות התיקון מנובמבר 2010, מאוקטובר 2012, מספטמבר 2014, מיולי 2015, מיוני 2016 ותיקון הטעות מפברואר 2015;

ת"י 1509 חלק 2 – תריסים: תריסי גלילה, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2016 למהדורה מדצמבר 1997 ולגיליון התיקון מאפריל 2011;

ת"י 2378 חלק 6 – קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2016 למהדורה מיוני 2013 ולגיליון התיקון מספטמבר 2014;

ת"י 5381 – מחזירי אור לסימון אחורי לכלי רכב מסחריים, לכלי רכב להסעת נוסעים ולגרורים, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2016 למהדורה מפברואר 2011.

 

6. נספח ש' עדכני לת"י 60745 - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד נחתם על ידי מנכ"ל מכון התקנים ובמסגרתו נקבע כי בדיקת הדגם תתבצע פעם אחת לחיי הדגם ובהתאם לנוהל 401.

 

7. עדכון ממכון התקנים בנוגע לצעצוע - ספינר

קישור למידע בנושא

 

8. תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לאישור לממונה על התקינה במשרד הכלכלה

ת"י 900 חלק 2.02 דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים.

ת"י 900 חלק 2.03 דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים.

 

9. מכון התקנים הודיע לנו, כי הסתיים הליך התקינה במכון וכי התקנים הבאים הועברו לפרסום ברשומות:

ת"י 900 חלק 02.29 דרישות מיוחדות למטעני סוללות

ת"י 900 חלק 02.08 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזי שיער ולמכשירים ד

ת"י 5813 – יעילות צ'ילרים

ת"י 12759 מאווררים – סיווג יעילות של מאווררים

ת"י 13579 חלק 01 תנורים תעשייתיים – מתדולוגיה כללית

ת"י 13579 חלק 03 תנורים תעשייתיים – תנורים מטיפוס מחמם

ת"י 13579 חלק 04 תנורים תעשייתיים – תנורי אטמוספרה

ת"י 37100 ערים חכמות – מונחים והגדרות

 

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-5631011.

למידע נוסף בתחום זה