עדכוני תקינה – אפריל 2017

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 921 ג"ת 2 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה.

ת"י 562 חלק 14- בטיחות צעצועים: קַפָצוֹת (טרמפולינות) לשימוש ביתי.

ת"י 5620 - מיפוי גאוהנדסי של מנהרות במהלך הכרייה.

ת"י 4422 חלק 2 ג"ת 1 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות.

ת"י 1220 חלק 10 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע.

ת"י 1220 חלק 13 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות חזותי.

ת"י 61730 חלק 1: מתן כשירות לבטיחות של מודול פוטו-וולטאי: דרישות מבנה.

ת"י 61730 חלק 2: מתן כשירות לבטיחות של מודול פוטו-וולטאי:  דרישות לבדיקות.

ת"י 6143 - בנייה מונעת חדירת טרמיטים.

ת"י 5458-תחזוקת מעליות, דרגנועים ומסועי נוסעים.

ת"י 2262 ג"ת 1 - בתי קבע מתועשים למגורים: בית יחיד או בית טורי.

ת"י 5412 חלק 1 ג"ת 1 - מבנים יבילים ארעיים: מבני מגורים.

ת"י 961 חלק 35 - תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה – דרישות חסינות.

ת"י 30386 - תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו: ציוד רשת בזק (טלקומוניקציה); דרישות תאימות אלקטרומגנטית.

ת"י 900 חלק 2.13 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק, למחבתות ולמכשירים דומים.

ת"י 12464 חלק 1 - אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה בתוך מבנים.

ת"י 12464 חלק 2 - אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה מחוץ למבנים.

ת"י 61347 חלק 2.3 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות.

ת"י 60969 - נורות פלואורניות קומפקטיות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים – דרישות ביצועים.

ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות

ת"י 60974 חלק 6 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך

 

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 2. הקמת ועדות מומחים

פנו אלינו ממכון התקנים, שם מקימים ועדות מומחים:

- ועדת מומחים לצורך הכנת תקן ישראלי בנושא: אימוץ התקן החדש ISO TS 9002:2016 המהווה קווים מנחים ליישום התקן
ISO 9001:2015 בתרגומו לשפה העברית.
תקן זה פותח כדי לעזור למשתמשים ליישם את הדרישות למערכת ניהול איכות המפורטות בתקן הבין-לאומי ISO 9001:2015 מערכות ניהול איכות – דרישות. תקן זה כולל דוגמאות, תיאורים ואופציות המסייעים הן ליישום מערכת ניהול איכות והן לחיזוק הקשר שלה למערכת הניהול הכללית של הארגון. 

- ועדת מומחים חדשה לצורך הכנת תקן ישראלי חדש בנושא: מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה. מטרת התקן היא להתוות למעסיקים את הדרך ליצירת סביבת עבודה בטוחה בלא הטרדות מיניות. התקן יספק למעסיקים עקרונות מנחים לצד פעולות קונקרטיות וישימות שהטמעתן, תסייע לארגון בהתמודדות עם תופעת ההטרדה המינית. הטמעה ויישום של ההנחיות יובילו מעסיקים, הן לעמוד בהוראות החוק למניעת הטרדה מינית ותקנותיו, והן לפעול מתוך אחריות ערכית, המקדמת נורמות חברתיות, ומתמודדת באופן שהינו מהותי ואפקטיבי עם התופעה.

- ועדת מומחים חדשה שתעסוק בהכנת רוויזיה לת"י 6497 – מערכות שליטה בעשן בחללים ובבניין.


מי מכם שיש לו את הידע המתאים ומעוניין בכך מוזמן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. נהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

ממנהלת תפעול תו תקן הועבר להתייחסות טיוטת נת"מ 6185 - מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה .

נזכיר שנת"מ רלוונטי רק ליצרנים במסלול תו תקן. 

מי מכם שמעוניין לעיין בנת"מ מוזמן לפנות אל רז בהתאם לפרטים שלהלן.


4. תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לאישור לממונה על התקינה במשרד הכלכלה:

ת"י 821 חלק 2 - יריעות ושרוולים מפולאפילן לשימוש בחקלאות - יריעות לחיפוי קרקע ולמנהרות נמוכות

ת"י 2302 חלק 1 חומרים ותכשירים מסוכנים - מיון ואריזה

ת"י 2302 חלק 2 חומרים ותכשירים מסוכנים - הובלה, אריזה, תיווי וסימון.

ת"י 284 - חלב פרה לשתיה ומשקאות חלב פרה

 

 קישור לשעות הפעילות של מכון התקנים בפסח

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-5631011.

למידע נוסף בתחום זה