עדכונים בנושאי תקינה - מרץ 2017

1. הממונה על התקינה הודיע על כוונתו להחליף את התקנים המפורטים להלן:

ת"י 489 ות"י 489 חלק 1 - מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה.

ת"י 1268חלק 6 - מזרקים ומחטים - מחטים היפודרמיות לשימוש חד פעמי - קידוד צבע לזיהוי

ת"י 1498 חלק 8 - מתקני משחקים: אתר המשחקים

ת"י 873 - ילקוט לתלמיד

ת"י 799 - מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיוידואלית (אקא)

כמו כן הממונה על התקינה הודיע על כוונתו להסיר את הרשמיות מת"י 331 - עמילן למאכל

קישור להודעות הממונה על התקינה בנושאים אלו

קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים אלו כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה")

ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

 

2. הקמת ועדות מומחים

פנו אלינו ממכון התקנים, שם מקימים או מרעננים ועדות מומחים בהתאם למפורט להלן:

ועדת מומחים לטיפול בת"י 1059- סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון  ארוזים מראש

וועדת מומחים להכנת תקן ישראלי ת"י 60118 - אלקטרואקוסטיקה – עזרי שמיעה: מערכות לולאת השראה לשימוש בעזרי שמיעה – חוזק השדה המגנטי

ועדת מומחים שתטפל בהצעת הרוויזיה לת"י 2250 חלק 1: פותח סתימות בצנרת ניקוז המיועד לשימוש ביתי: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון

ועדת המומחים שתטפל בהצעת הרוויזיה לת"י 4272 חלק 1: תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון

 

מי מכם שיש לו את הידע המתאים ומעוניין בכך מוזמן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לאישור לממונה על התקינה במשרד הכלכלה:

 

ת"י 365-1 זרנוקים אטומים שטוחים לכיבוי אש

ת"י 441 חלק 5 - שימורי אננס

ת"י 1505 - חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש ביתי

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי תקע חד מופעיים לזרמים עד 16 אמפר

 

4. מכון התקנים הודיע לנו, כי הסתיים הליך התקינה במכון וכי התקנים הבאים הועברו לפרסום ברשומות:

ת"י 1872 חלק 4 - חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי בשיטת הדבקה

ת"י 5515 חלק 1 - ציוד ספורט: ציוד כדורסל דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה

ת"י 5282 חלק 1 - דירוג בנייני מגורים לפי צריכת אנרגיה

ת"י 5282 חלק 2 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בנייני משרדים

 

 

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-56310111.

 

למידע נוסף בתחום זה