הודעה של הממונה על התקינה על שינוי בקבוצות תקנים ביבוא

הממונה על התקינה פרסם באתר מנהל התקינה של משרד הכלכלה שתי הודעות על שינויים בקבוצות התקינה ביבוא.

קבוצות התקינה ביבוא מגדירות שיטות בדיקה ופיקוח שונות - קישור להוראות הממונה על התקינה המפרטות בין היתר את המשמעויות של קבוצות התקינה השונות 

מדובר בשתי הודעות נפרדות שמרביתן משקפות הקלות התואמות את עמדת לשכת המסחר ואת מדיניות הממשלה כי יש לנהל נכון יותר את הסיכונים ולהסיר חסמי יבוא שאינם נחוצים כדרך לעודד את התחרות במשק -

קישור להודעה אחת - הודעה זו מתייחסת להקלות (בהתאם למפורט בה) ביחס למגוון רחב מאד מוצרים:

ת"י 240 - סבון תמרוקים.
ת"י 246 חלק 3 - נורות ליבון שיש להן תיל טונגסן: דרישות מיוחדות לנורות למתח של 6-75 וולט.
ת"י 282- גפרורים.
ת"י 426 חלק 1 - כפפות גומי חד פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות.
ת"י 472 כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיח.
ת"י 538 - אבזרי תברואה מסגסוגת נחושת - דרישות כלליות + חלקים 1-4.
ת"י 597 - צמר גפן סופג.
ת"י 900 חלק 21.03 - מכשירי חשמל- מערכות הינע לשערים לדלתות ולחלונות.
ת"י 997 אגדים לשימוש רפואי.
ת"י 1003 חלק 1.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון (הקלה המתייחסת לכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים - הכל כמפורט במסמך).
ת"י 1078 - מרפד גזה.
ת"י 1084 - סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר).
ת"י 1268 מזרקים ומחטים (חלקים 1-7).
ת"י 1338 אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת.
ת"י 1339 אלקטרודות מצופות עשויות פלדות בלתי מחלידות לריתוך בקשת מתכת מוגנת.
ת"י 1340 אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת מתכת מוגנת.
ת"י 1546 מציתים: דרישות בטיחות.
ת"י 1554 חלקים 1+2 שעוסק בלוחות לחיפוי מדרגות.
ת"י 4007 חלק 1 ריהוט: מיטות קומותיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות.
ת"י 61095 מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

 

ההודעה מתייחסת גם להחמרה ביחס ל: ת"י 365 חלקים 1-3 שעניינם ציוד לכיבוי אש (זרנוקים אטומים שטוחים, מצמד לחץ, חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש) ולהחמרה ביחס לת"י 900 חלק 2.15 - דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים (החמרה ביחס לבדיקה שעניינה מיצוי יסודות מבוקרים אל תוך מי שתיה עבור: מכונות להכנת קפה/תה, קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים שקיבולם הנקוב אינו גדול מ-10 ליטר- הכל כמפורט במסמך).

 

קישור להודעה שניה  - ההודעה מתייחסת להקלות ביחס לסעיפי תאימות אלקטרומגנטית בשישה תקנים בטיחות מכשירי חשמל.

 הודעה בנושא פורסמה על ידי מינהל תקינה בעיתונות ביום 1.3.17 יומית וייכנסו לתוקף שלושים ימים ממועד הפרסום.

באתר מינהל תקינה של משרד הכלכלה, יש מנוע חיפוש ידידותי למשתמש הנותן מידע ביחס לקבוצות תקינה של מוצרים שונים שחל עליהם תקן רשמי.

 

 

למידע נוסף בתחום זה