עדכוני תקינה - ינואר 2017

הסרת רשמיות מתקנים

ת"י 429 חלק 2 - רצועות טריזיות למנועים של כלי רכב: רצועות רב טריזיות (ביטול רשמיות). –  הרשמיות מתקן זה הוסרה לאחר שפרסום ברשומות בנושא בוצע בתאריך 28.12.16.

 

הממונה על התקינה ביקש התייחסות לכוונה להסיר רשמיות מהתקנים שלהלן:

ת"י 54 – בסיסים להכנת משקאות
ת"י – 1248 – אבקות להכנת משקאות בטעם פירות ובטעמים אחרים

 

אכרזת רשמיות על תקנים

הממונה על התקינה הודיע על כוונתו להחליף את התקנים הרשמיים שלהלן:

ת"י 1366 – מרסס חומר מדמיע להגנה אישית (2011), ע"י פרסום גיליון תיקון מס' 1 (2016);
ת"י 5678- אוורור בניינים – מובלים – מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים (2016) צפוי להחליף את ת"י 5678 משנת 2006;

 

הממונה על התקינה הודיע שבכוונתו להכריז רשמיות על:

ת"י 6294 (חלקים 1,2,3 ) – בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי

ניתן לעיין בתקנים שהועברו אל הממונה על התקינה בקישור.

על מנת לעיין בתקנים אלו, יש לבחור ב: "תקנים רשמיים / בחקיקה" – תקנים רשמיים בתהליך אישור הממונה על התקינה.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1964 ג"ת 1 - שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני
ת"י 448 חלק 1 - הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי
ת"י 37102 - ערים חכמות, פיתוח בר-קיימה וחוסן קהילתי: מונחים
ת"י 60947 חלק 2 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקי מעגל
גיליון תיקון לת"י 71452 חלקים 1,2,3,5 - מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב.
ת"י 5826 חלק 2.1 - מנהור: מנהרות לרכבת-תכן מבנים-יסודות התכנון של
ת"י 5826 חלק 4 - מנהור: מנהרות לתחבורה-תכן מבנים-גאולוגיה וגאוהנדסה
ת"י 1604 חלק 1 - מתקני שעשועים: מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות
ת"י 5438 חלק 8 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריטי

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לאישור לממונה על התקינה במשרד הכלכלה:

 ת"י 52 - מיצי פירות ותרכיזיהם.
ת"י 56 – שימורים בעלי חומציות נמוכה
ת"י 5438 חלק 12 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי.
ת"י 60320 חלק 01 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
ת"י 60601 חלק 02.03 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות ציוד רפואי הפועל בגלים קצרים.
ת"י 61242 - תופי כבלים לשימוש ביתי.

 

פרסום תקנים ושינויים בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 961 חלק 11 – תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי – אופייני חסינות – גבולות ושיטות מדידה, נובמבר 2016 בא במקום ת"י 961 חלק 5.1 מינואר 2013.
ת"י 961 חלק 24 – תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיות המידע – אופייני חסינות – גבולות ושיטות בדיקה מנובמבר 2016 בא במקום ת"י 961 חלק 6.2 מינואר 2014.
ת"י 60974 חלק 3.70 – כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים – מפרט דרישות למשפחות כבלי סיבים אופטיים לפריסה מהירה/חוזרת מחוץ למבנים, מנובמבר 2016.

להלן רשימת תקנים שמכון התקנים הודיע לנו, כי הסתיים הליך התקינה במכון בעניינם והם הועברו לפרסום ברשומות

ת"י 1099 חלק 01.01 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה.
ת"י 1209 – אפר פחם מרחף לבטון
ת"י 1509 חלק 02 - תריסים: תריסי גלילה.
ת"י 2378 חלק 02 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטוב.
ת"י 5381 - מחזירי אור לסימון אחורי לכלי רכב מסחריים מסחריים, לכלי רכב להסעת נוסעים ולגרורים.
ת"י 2378 חלק 6 (ג"ת מספר 2) – קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול
ת"י 4282 חלק 01 - מחבר למוליכים להשוואת פוטנציאליים.
ת"י 42801 חלק 02 - בית מחבר למוליך להשוואת פוטנציאלים.
ת"י 60309 חלק 02 - תקעים, בתי-תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה.
ת"י 60456 - שיטה למדידת ביצועים למכונות כביסה.
ת"י 60601 חלק 02.45 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד קרני רנטגן לממוגרפיה.
ת"י 61121 - שיטות למדידת ביצועים למייבש כביסה.
ת"י 62560 - נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ- 50 וולט, נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות.
ת"י 921 – תגובות בשרפה של חומרי בנין

 

הקמת ועדות מומחים:

פנו אלינו ממכון התקנים, שם מקימים ועדות מומחים בהתאם למפורט להלן:

1.  לטיפול בהכנת תקן ישראלי בתחום בטיחות תכשיטי ילדים ומבוגרים

2.  לצורך הכנת תקן ישראלי בנושא: מערכות ניהול למניעת שוחד – דרישות והנחיות לשימוש.

3.  ועדת מומחים חדשה לצורך הכנת סדרת תקנים ישראליים בנושא: מערכות ניהול בטיחות מזון.


מי מכם שיש לו את הידע המתאים ומעוניין בכך מוזמן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

נהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

ממכון התקנים הועבר להערות נת"מ 61439 – 1 חלק 2 העוסק בלוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק. רלוונטים למוצרים אלו הנושאים תו תקן של מכון התקנים. לפרטים נוספים בנושא ניתן לפנות בהתאם לפרטי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-5631011.

למידע נוסף בתחום זה