עדכוני תקינה 29.9.16

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 61 - מגוף טריז עשוי מתכת (ג"ת מס' 4).

ת"י 1268 חלק 5 - מזרקים ומחטים: מזרקים סטריליים חד-פעמיים, עם מחט או ללא מחט, המיועדים לאינסולין.

ת"י 1268 חלק 6 - מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד פעמי קידוד צבע לזיהוי. 

ת"י 1811 - שיטות ייחוס לבדיקות שחרור ניקל מעגילים, פירסינג ופריטים הבאים במגע ממושך עם העור.

ת"י 1918 (חלקים 5.1, 5.2) - נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון מיוחדות; יחידות דיור נגישות ויחידות דיור בנות - התאמה.

ת"י 2950 ותקנים נוספים (מדובר על טיוטות תיקונים מוצעים לתקנים ישראליים בתחום מתקני צריכה תעשייתיים בגז טבעי - מסלול אמריקני).

ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה.

ת"י 16128 - אופטיקה אופתלמית - שיטת ייחוס לבדיקת שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה ומשקפי שמש.

ת"י 50160 - אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות ציבוריות לאספקת חשמל.

ת"י 50242 - מדיחי כלים חשמליים לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 60456 - מכונות כביסה לבגדים המיועדים לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים.

ת"י 60601 (חלקים 2.3, 2.6) - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל בגלים קצרים (חלק 2.3) ובגלי מיקרו (חלק 2.6).

ת"י 60601 חלק 2.45 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד קרני רנטגן לממוגרפיה ושל התקנים סטראוטקטיים לממוגרפיה.

ת"י 61121 - מייבש כביסה לשימוש ביתי - שיטות למדידת ביצועים.

 

קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 26 חלק 5 - שיטות לבדיקת בטון: תכונות בטון קשוי, למעט חוזק.

ת"י 26 חלק 5.1 - בדיקות בטון: בטון קשוי - צפיפות, תכולת רטיבות וספיגות למים.

ת"י 26 חלק 5.2 - בדיקות בטון: בטון קשוי - עומק החדירה של מים בלחץ.

ת"י 26 חלק 5.3 - בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת ההתנגדות לספיגות נימית.

ת"י 26 חלק 5.4 - בדיקות בטון: בטון קשוי - תכולת צמנט פורטלנד של בטון קשוי מצמנט הידרולי.

ת"י 26 חלק 5.5 - בדיקות בטון: בטון קשוי - בדיקת עמידות בשחיקה בשיטת דסקה סובבת (מכשיר Bohme).

ת"י 26 חלק 5.6 - בדיקות בטון: בטון קשוי - קביעת מודול סקנס של אלסטיות בלחיצה.

ת"י 562 חלק 4 - בטיחות צעצועים: ערכות לניסויים כימיים ולפעילויות הקשורות בהם.

ת"י 562 חלק 5 - בטיחות צעצועים: משחקים כימיים (ערכות) למעט ערכות ניסויים.

ת"י 6464 - מתקנים תעשיתיים הצורכים גז טבעי - דרישות בטיחות למתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ואישור ולצנרת אספקת גז טבעי.

 

תקנים שהועברו לפרסומם כרשמיים למשרד הכלכלה והתעשייה

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי הם העבירו לאחרונה לממונה על התקינה במשרד הכלכלה את התקנים הישראליים הבאים - שהסתיים במכון תהליך התקינה שלהם:

ת"י 389 - שימורי בשר בקר (החלפת התקן).

ת"י 1148 - מעקרי קיטור גדולים (החלפת התקן).

ת"י 1430 חלק 1 - יריעות לאיטום גגות: יריעות פי.וי.סי (החלפת התקן).

ת"י 12402 חלק 1 - אפודות הצלה: דרישות בטיחות (החלפת התקן).

ת"י 60155 - מדלקי להט לנורות פלואורניות (ג"ת מס' 1).

ת"י 60238 - בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון (ג"ת מס' 1).

ת"י 60432 חלק 1 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות (ג"ת מס' 1).

ת"י 60432 חלק 2 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות (ג"ת מס' 1).

ת"י 61347 חלק 2.3 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים מזרם חילופים והמיועדים לנורות פלאורניות (ג"ת מס' 1).

ת"י 61347 חלק 2.8 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות (ג"ת מס' 1).

 

כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (החלפת התקן עם מהדורת 2016).

ת"י 5 חלק 1 - בלוקי בטון: בלוקים לקירות ולחיפוי (ג"ת מס' 1 מ- 2016).

ת"י 20 חלק 1 - מנורות דרישות כלליות ובדיקות (החלפת התקן עם מהדורת 2016).

ת"י 20 חלק 2.20 - מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה (החלפת התקן עם מהדורת 2016).

ת"י 1338 - אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת (החלפת התקן עם מהדורת 2016).

ת"י 61347 חלק 1 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות (החלפת התקן עם מהדורת 2016).

 

פרסום תקנים ישראליים רשמיים

לאחרונה פורסמו הודעות ברשומות על ידי שר הכלכלה ותעשייה בנוגע לתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

 

נהלים חדשים לבדיקות תקן ביבוא  

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את הנהלים הבאים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש'):

נספח ש' 61386 חלק 24 - מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת להטמנה תת קרקעית (מהדורה א').

 

נהלים למתן היתרים לתווי תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים הבאים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרים לתו תקן:

נת"מ 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (טיוטה להערות הציבור עם תרגום לאנגלית).

נת"מ 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים (צורכי גז) לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללי (טיוטה להערות הציבור - עם תרגום לאנגלית).

נת"מ 1-873 - ילקוט לתלמיד.

נת"מ 61-570 חלק 1 - מטפים מטלטלים של אבקה וגז סניקה המוחסנים במשותף: המטפה.

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה