עדכונים בתקינה ישראלית

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 37 חלק 1 - לבידים: לבידים רגילים (ג"ת מס' 7).

ת"י 47 - נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים.

ת"י 268 - יחידות בני מבטון - תאי מאושפר באוטוקלב.

ת"י 441 חלק 5 - שימורי פירות: שימורי אננס.

ת"י 489 (חלקים 2.1, 2.2, 2.3) - מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רכב: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקה; מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל; מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגת אלומיניום.

ת"י 906 (חלקים 2.4, 2.5, 2.6) - מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים; מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים  פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U).

ת"י 1313 - טמפונים לווסת.

ת"י 1225 (חלקים 2.5, 10) - חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך - מערכות צבע; פלדות מבנים - לוחות שטוחים רחבים, מוטות ופרופילים.

ת"י 1847 (חלקים 6,1) - סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות; סולמות טלסקופיים.

ת"י 5515 חלק 1 - ציוד ספורט: מתקני כדורסל - דרישות תפקיד ובטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 18086 - שיתוך של מתכות ושל סגסוגות - הגדרה של שיתוך זרם חילופים - קריטריונים להגנה.

ת"י 42801 (חלקים 2,1) - התקן חיבור למוליכי השוואת פוטנציאליים: המחבר; בית המחבר.

ת"י 60793 (חלקים 2.10, 2.20, 2.30, 2.40, 2.50) - סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר......

ת"י 60794 חלק 3.70 - כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים - מפרט דרישות למשפחת כבלי סיבים אופטיים לפריסה מהירה/חוזרת מחוץ למבנים.

ת"י 71568 (חלקים 4,3) - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים, ולא מזיגים במים.

 

כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות (כוונה לפרסם גיליון תיקון משנת 2016 למהדורה משנת 2015).

ת"י 284 - חלב פרה ומשקאות חלב פרה לשתייה (מהדורת התקן מ- 2015 תבוא במקום המהדורה מ- 1981 ושלושה גיליונות תיקון).

ת"י 682 (חלקים 3,1) - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות; עריסות - דרישות בטיחות (כוונה לפרסם כרשמיים שני גיליונות תיקון).

ת"י 1516 חלק 1 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואביזריהם למתח נקוב מ- 1 ק"ו עד 30 ק"ו....

 

נהלים חדשים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את הנהלים הבאים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש'):

נספח ש' 251 - מחממים חשמליים לחימום מי שתיה ולהרתחתם (מהדורה ב').

נספח ש' 383 (חלקים 2,1) - גופי חימום חליפיים: עם מעטה לא מתכתי למכשירי חשמל; עם מעטה מתכתי למכשירי חשמל (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.15 -  מכשירים חשמליים לחימום נוזלים (מהדורה ג').

נספח ש' 900 חלק 2.17 - שמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.30 - תנורים חשמליים לחימום נוזלים (מהדורה ב').

נספח ש' 900 חלק 2.74 - מחממים חשמליים מיטלטלים לחימום בטבילה (מהדורה ג').

נספח ש' 1347 - ברז ערבוב בעל ידית הפעלה אחת (מהדורה ד').

נספח ש' 50214 - כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי (מהדורה א').

 

פורסמו תקנים ישראליים חדשים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה.

ת"י 1497 חלק 2 - מיתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול האתר.

ת"י 5826 חלק 2 - מנהור: יסודות התכנון של מנהרות רכבת.

ת"י 60097 (חלקים 7,6,5,2,1,0, 10.1, 10.2, 28, 29.2) - אטמוספרות נפיצות......

 

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה