חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 2/8/16

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את טיוטות התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.5 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה, זרקורים (לביקורת ציבורית).

ת"י 31 חלק 1 - לבידים: לבידים רגילים (ג"ת מס' 7).

ת"י 476 - חרדל (לביקורת ציבורית).

ת"י 524 - קטשופ (לביקורת ציבורית).

ת"י 565 חלק 2 - כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום (לביקורת ציבורית).

ת"י 597 חלק 2 - צמר גפן: תחליף צמר גפן רפואי (מוך זהורית), לביקורת ציבורית.

ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (לביקורת ציבורית).

ת"י 1405 - ציוד חקלאי להשקייה - שסתום קוצב נפח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה (לביקורת ציבורית).

ת"י 1407 - ציוד חקלאי להשקייה - מרססים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה (לביקורת ציבורית).

ת"י 1548 - מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים (למתן הערות לפריט סימון ז' בלבד).

ת"י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה (ג"ת מס' 2 לביקורת ציבורית).

ת"י 4210 חלק 1 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: מונחים (לביקורת ציבורית).

ת"י 4210 חלק 2 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ (לביקורת ציבורית).

ת"י 4210 חלק 3 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות בדיקה מקובלות (לביקורת ציבורית).

ת"י 4210 חלק 4 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות בדיקה לבלימה (לביקורת ציבורית).

ת"י 4210 חלק 5 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות בדיקה להיגוי (לביקורת ציבורית).

ת"י 4210 חלק 6 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג (לביקורת ציבורית).

ת"י 4210 חלק 7 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים (לביקורת ציבורית).

ת"י 4210 חלק 8 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע (לביקורת ציבורית).

ת"י 4210 חלק 9 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים: שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב (לביקורת ציבורית).

ת"י 5452 - בדיקות מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה (לביקורת ציבורית).

ת"י 5988 חלק 2 - תאי בקרה טרומיים מבטון: תאי בקרה למערכות ביוב (לביקורת ציבורית).

ת"י 60320 חלק 1 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות (לביקורת ציבורית).

 

תקנים שהועברו למשרד הכלכלה לפרסומם ברשומות

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הבאים והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך פרסומם ברשומות:

ת"י 215 חלק 1 - רעפים: רעפי חרסית משולבים.

ת"י 215 חלק 2 - רעפים: רעפי בטון משולבים.

ת"י 314 - אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אופיינים וסימון.

ת"י 373 - דבש.

ת"י 441 חלק 4 - שימורי פירות מסוימים.

ת"י 682 חלק 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות.

ת"י 764 - זרנוקים לגפ"מ.

ת"י 1516 חלק 2 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואביזריהם למתח נקוב מ- 1 ק"ו עד 30 ק"ו: כבלים למתח נקוב מ- 6 ק"ו, עד 30 ק"ו.

ת"י 4476 חלק 1 - צנרת פוליאתילן לסילוק שפכים בבניינים.

ת"י 12227 חלק 1 - לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות.

 

נהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

אגף איכות והסמכה במכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לידי האיגוד את הנהלים הבאים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן:

נת"מ 565 חלק 1 - כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום (טיוטה להערות).

נת"מ 565 חלק 2 - כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום (טיוטה להערות).

נת"מ 1340 - אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת (נוסח מאושר).

נת"מ 4466  חלק 4 - פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות (טיוטה להערות).

 

תקנים ישראליים שפורסמו כרשמיים

לאחרונה פורסמו הודעות ברשומות על ידי שר הכלכלה בהן אכרזות בנוגע לתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 484 - קסדות בטיחות תעשייתיות (במקום התקן מ- 2009 יבוא התקן מיוני 2016).

ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון (במקום התקן מ- 2013 יבוא התקן מיוני 2016).

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטות.

 

תקנים ישראליים שעומדים להתפרסם כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1498 (7 חלקים) - מתקני משחקים.

ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל), מהדורת 2016.

 

למידע נוסף בתחום זה