חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 16.5.2016

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

ת"י 20 חלק 2.22 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום.

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ- 16 אמפר - דרישות כלליות (לאחר דיון בועדת מומחים 20218 בתאריך 5.5.2016).

ת"י 56 - שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה (טיוטת תקן לאחר תהליך ערעור על תוכנה).

ת"י 90 חלק 4 - בנזין לרכב מנועי: תערובת מתנול - בנזין (דלק) המורכב מ- 85% בנזין נטול עופרת (דלק) ו- 15% מתנול (M15).

ת"י 562 (חלקים 8,3,2,1) - בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות; דליקות; נדידת יסודות כימיים מסוימים; צעצועי פעילות לשימוש ביתי (לביקורת ציבורית).

ת"י 407 - בירה (לביקורת ציבורית).

ת"י 411 - מלח (נתרן כלורי) ומוצריו (לביקורת ציבורית).

ת"י 426 חלק 2 - כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות בדיקה (פורסם ברשומות גיליון תיקון מס' 1 ממרס 2016 למהדורה ממאי 2010).

ת"י 565.1 - כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום (לביקורת ציבורית).

ת"י 636 - שטיחי טקסטיל (לביקורת ציבורית).

ת"י 938 חלק 7 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: יחידות זכוכית בידוד - דרישות כלליות, סבולות מידות וכללים לתיאור המערכת (לביקורת ציבורית).

ת"י 961 (חלקים 24,11) - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) אופייני הפרעות בתדר רדיו - גבולות ושיטות מדידה; ציוד טכנולוגיית המידע - אופייני חסינות - גבולות ושיטות בדיקה.

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה (ג"ת מס' 5).

ת"י 1116 - מוני גז (לביקורת ציבורית).

ת"י 1430 חלק 1 - יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC) - לביקורת ציבורית.

ת"י 1556 - גגות קלים עם סיכוך רעפים.

ת"י 5438 חלק 3 - כימיקלים לטיפול במי שתייה: נתרן תת כלוריטי (לביקורת ציבורית).

ת"י 5438 חלק 5 - כימיקלים לטיפול במי שתייה - תוספת אמוניה (לביקורת ציבורית).

ת"י 5438 חלק 6 - כימיקלים לטיפול במי שתייה: סודה קאוסטית (לביקורת ציבורית).

ת"י 5438 חלק 7 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת כלוריטי (לביקורת ציבורית).

ת"י 5854 - דלק לרכב מנועי: אתנול כרכיב בלילה עבור בנזין - דרישות ושיטות בדיקה (רוויזיה ממאי 2016).

ת"י 6464 - מתקני צריכה תעשייתיים בגז טבעי - דרישות בטיחות למתקנים, לסביבת העבודה, לתהליך האישור והפיקוח ולצנרת פנים מפעלית (לביקורת ציבורית).

ת"י 7073 - שימורי פירות וירקות לתינוקות (לביקורת ציבורית).

ת"י 8317 - אריזות קשות - פתיחה לילדים - דרישות תהליכי בדיקה לאריזות לסגירה חוזרת (לביקורת ציבורית).

ת"י 9723 - ציוד לחץ (לביקורת ציבורית).

ת"י 14079 חלק 2 - ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: אגד גזה (לביקורת ציבורית).

ת"י 21003 חלק 99 - מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: מערכות צנרת מפוליאתילן מצולב, מאלומיניום ומפוליאתילן (לביקורת ציבורית).

ת"י 60155 - מדלקי להט לנורות לפואורניות (לביקורת ציבורית).

ת"י 60238 - בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון (לביקורת ציבורית).

ת"י 60432 (חלקים 2,1) - נורות להט - דרישות בטיחות (לביקורת ציבורית).

ת"י 60950 חלק 22 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: ציוד להתקנה מחוץ לבניינים (לביקורת ציבורית).

ת"י 61000 חלק 4.30 - תאימות אלקטרומגנטית: טכניקות בדיקה ומדידה - שיטות מדידה לאיכות החשמל.

ת"י 61347 (חלקים 1, 2.3, 2.8) - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות.... (לביקורת ציבורית).

ת"י 61980 חלק 1 - מערכות להעברה אלחוטית של הספק לרכב חשמלי (WPT): דרישות כלליות (לביקורת ציבורית).

ת"י 62056 חלק 4.7 - חילוף נתונים למדידת חשמל - DLMS/COSEM: שכבת העברה DLMS/COSEM עבור רשתות IP (לביקורת ציבורית).

ת"י 62056 חלק 21 - מדידת חשמל - חילוף נתונים לצורך קריאת מונים, בקרת תעריף ועומסים: חילוף נתונים מקומי (לביקורת ציבורית).

ת"י 60155 - מדלקי להט לנורות פלואורניות (ג"ת מס' 1).

ת"י 62056 (חלקים 5.3, 6.1, 6.2, 42, 46) - חילוף נתונים למדידת חשמל.... (לביקורת ציבורית).

  

נהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) להיתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) הבאים למתן היתרי תו תקן,ליצרנים:

נת"מ 261 - תמיסות נתרן תת כלוריתי (טיוטה להערות).

נת"מ 756 - צבעים סינטטים (אלקידים): צבעי גימור מבריקים (טיוטה להערות).

נת"מ 809 - צבע תחליב מימי רחיץ לשימוש פנימי (טיוטה להערות).

נת"מ 1340 - אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות (טיוטה להערות).

נת"מ 1637 - צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי (טיוטה להערות).

נת"מ 1945 - צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ או המיועדים לצביעת משטחי חוץ ופנים (טיוטה להערות).

נת"מ 5140 חלק 2.2 - דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עבירות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש - מכשיר אנליטי ראיתי למדידה כמותית של ריכוז אלכוהול בנשיפת אדם (ינשוף).

 

 

 כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

 הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים או לבצע שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

 ת"י 191 - שמן זית.

 ת"י 1279 חלק 1 - כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית (במקום התקן משנת 2014 יבוא תקן משנת 2016).

 ת"י 1607 - שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי, במקום תקן זה משנת 2011 יבוא ת"י 1607 - שסתומים כדוריים ידניים ושסתומים קוניים ידניים למערכות גז במבנים, מהדורת 2016.

 ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

 ת"י 5562 - ניקל במוצרי מתכת המיועדים לבוא במגע עם גוף האדם - דרישות ושיטות בדיקה, במקום תקן זה משנת 2005 יבואו:

ת"י 1811 - שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים בגוף האדם ("פירסינג") ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור (משנת 2015)

ות"י 16128 - שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מחלקים של משקפי שמש ושל מסגרת משקפיים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם האור (משנת 2015).

ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק (במקום התקן משנת 2013 יבוא תקן משנת 2016).

 

 

תקנים ישראליים שהועברו למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים אצלם תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו למשרד הכלכלה לצורך פרסומם ברשומות:

ת"י 20 חלק 2.22 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום.

ת"י 821 חלק 2 - יריעות ושרוולים מפוליאתילן לשימוש בחקלאות - יריעות לחיפוי קרקע ולמינהרות נמוכות.

ת"י 14304 - מוצרים אלסטומריים המיוצרים בהתפחה לבידוד.

ת"י 60400 - בתי נורה לשפורפרת פלואורניות ובתי מדלק (החלפת התקן הקיים).

ת"י 61347 חלק 1 - אביזרי הפעלה ובקרה למנורות.

 

שינויים שנעשו בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לשינוים שנעשו בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 413 - תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה (גיליון תיקון מס' 6 מאפריל 2016).

ת"י 414 - עומסים אופייניים במבנים: עומס רוח (גיליון תיקון מס' 3 מאפריל 2016).

ת"י 426 חלק 2 - כפפות גומי חד פעמיות: כפפות בדיקה (גיליון תיקון מס' 1 ממרס 2016).

ת"י 755 - סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה (גיליון תיקון מס' 3 מאפריל 2016).

ת"י 921 - תגובות בשריפה של חומרי בנייה (גיליון תיקון מס' 1 מאפריל 2016).

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (גיליון תיקון מס' 5 מאפריל 2016).

ת"י 1920 חלק 2 - טיח: מערכת הטיח באתר (גיליון תיקון מס' 2 מפברואר 2016).

ת"י 5450 - בידוד תרמי - שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים (גיליון תיקון מס' 1 מאפריל 2016).

 

למידע נוסף בתחום זה