חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 19/4/16

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

במכון התקנים הישראלי פורסמו לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 900 חלק 2.89 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור מסחריים בעלי יחידות קירור או מדחס משולבים או מפוצלים (לביקורת ציבורית).

ת"י 1145 - סימון מזון ארוז מראש.

ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה (הצעת התקן מינואר 2015 הועברה לדיון ואישור ב-"ועדת אימוץ").

ת"י 1872 חלק 4 - חיפוי באבן מלאכותית (לביקורת ציבורית).

ת"י 2513 חלק 1 - מערכות למילוט חיצוני מבוססות פלטפורמה לבניינים רבי קומות (הודעה שמנכ"ל מת"י חתם על התקן).

ת"י 4476 חלק 1 - צינורות ואביזרים מפוליאתילן - מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות (לביקורת ציבורית).

ת"י 5281 (חלקים 2,1,0) - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות; דרישות לבניינים שאינם בבנייני מגורים; דרישות לבנייני מגורים.

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים (לביקורת ציבורית נוספת).

ת"י 12227 חלק 1 - לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (לביקורת ציבורית).

ת"י 13606 (חלקים 5,4,3,2,1) - אינפורמטיקה בתחום הבריאות - תקשורת של רשומה רפואית אלקטרונית.... (לביקורת ציבורית).

ת"י 24760 (חלקים 2,1) - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת עבודה לניהול זהות: מונחים ומושגים; ארכיטקטורות ייחס ודרישות.

ת"י 27018 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - כללי יישום להגנה על מידע מזהה אישי (PII) בעננים ציבוריים הפועלים כמעבדי מידע מזהה אישי.

ת"י 27039 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - בחירה, פריסה והפעלה של מערכות מניעה וגילוי מחדר (IDPS).

ת"י 27040 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת אחסון.

ת"י 29147 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - תהליך גילוי פגיעות.

ת"י 30111 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - תהליכי טיפול בפגיעות.

ת"י 60097 (חלקים 0, 1, 2, 5, 6, 7, 10.1, 10.2, 28, 29.2) אטמוספרות נפיצות: ציוד-דרישות כלליות; הגנה על ציוד באמצעות מעטפות חסינות להבה "d", הגנה על ציוד באמצעות מעטפות לחץ "p", הגנה על ציוד באמצעות מילוי אבקה "q", הגנה על ציוד באמצעות טבילה בשמן "o", הגנה על ציוד באמצעות בטיחות מוגברת "e", מיון אזורים - אטמוספירות נפיצות של גזים, מיון אזורים - אטמוספירות נפיצות של גזים, מיון אזורים - אטמוספירות נפיצות של אבק, הגנה על ציוד ומערכות תמסורת המשתמשים בקרינה אופטית, גלאי גז - בחירה, התקנה, שימוש ותחזוקה של גלאי גזים דליקים וחמצן (לביקורת ציבורית).

 

קביעת תקנים ושינויים בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 111 - שמנים אתרים מפרי הדר, (החלפת התקן).

ת"י 273 חלק 1 - זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק אלסטומרי (החלפת התקן).

ת"י 273 חלק 2 - זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק תרמופלסטי (החלפת התקן).

ת"י 1227 חלק 1 - עומסים בגשרים: גשרי דרך.

ת"י 1920 חלק 1 - טיח: מערכת הטיח באתר.

ת"י 2513 חלק 1 - מערכות חילוץ חיצוניות לפינוי מבניינים רבי קומות: מערכת חילוץ באמצעות משטחים.

ת"י 2513 חלק 2 - מערכות חילוץ חיצוניות לפינוי מבניינים רבי קומות: התקנים לירידה מבוקרת.

ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה (החלפת התקן).

ת"י 9594 חלק 8 - טכנולוגיית המידע - חברור מערכות פתוחות - המדריך: מסגרות עבודה של מפתח פומבי ותעודת מאפיינים.

ת"י 13209 חלק 1 - אביזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת.

ת"י 13209 חלק 2 - אביזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים.

ת"י 13209 חלק 3 - אביזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות.

ת"י 18045 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מסגרת פרטיות.

ת"י 31489 חלק 34 - תאימות אלקטרומגנטית ועניניי ספקטרום רדיו: תקן לתאימות אלקטרומגנטית של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו - תנאים מיוחדים לספקי כוח חיצוניים לטלפונים ניידים (בא במקום ת"י 961 חלק 48.34 מינואר 2013).

 

תקנים ישראליים שיש כוונה לפרסם אותם כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות (החלפת התקן).

ת"י 136 חלק 1 - קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים (החלפת התקן).

ת"י 291 - שימורי דגים בשמן, ת"י 301 - שימורי דגים ברוטב עגבניות, ת"י 338 - שימורי דגים מעושנים או בטעם מעושן, ת"י 746 - שימורי דגי קוליאס (מקרל) או טרכון.

במקומם יבוא:

ת"י 291 חלק 1 - שימורי דגים: כללי (2015).

 

ת"י 746 חלק 1 - שימורי דגים: טונה, בוניטו וטונה קטנה

במקומו יבוא:

ת"י 291 חלק 2 - שימורי דגים: שימורי טונה ובוניטו (2015).

 

ת"י 729 - שימורי סרדינים בשמן

במקומו יבוא:

ת"י 291 חלק 3 - שימורי דגים: שימורי סרדינים (2015).

 

ת"י 730 - מוצרי עגבניות

במקומו יבוא:

ת"י 730 - מוצרי עגבניות משומרות (2016).

 

ת"י 497 - בשר ומוצריו - שיטות בדיקה (החלפת התקן).

ת"י 597 - צמר גפן סופג (במקום תקן זה משנת 2013 יבואו שני חלקים לתקן 597 (חלקים 1 ו-2) - צמר גפן: צמר גפן רפואי; תחליף צמר גפן רפואי (מוך וזהורית) - משנת 2016.

ת"י 990 חלק 1 - סוללות ראשוניות (ג"ת מס' 1).

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה (החלפת התקן).

ת"י 1117 - אופניים: אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 1139 חלק 2 - פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים - דרישות בטיחות, חישוב תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות (החלפת התקן).

ת"י 1220 (חלקים 4 ו- 5) - מערכות גילוי אש: גלאי חום; גלאי עשן עצמאיים (החלפת התקנים).

ת"י 1241 - לחם (החלפת התקן).

ת"י 1359 - תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות לתיבול מזון (תקן רשמי), ות"י 701 - ירקות מיובשים (תקן לא רשמי) - במקומם יבוא: ת"י 1359 - ירקות מיובשים, תבלינים ותערובות לתיבול מזון (מאוקטובר 2015).

ת"י 4280 חלק 1 - דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש (ג"ת מס' 4).

ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים (במקום הכניסה לתוקף של גיליונות תיקון לתקן מס' 1 ומס' 2 בתאריך 3.7.2016, משרד הכלכלה שוקל הארכת מועד הכניסה לתוקף לתאריך 1.1.2017).

ת"י 4476 חלק 1 - צינורות ואביזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות (ג"ת מס' 1).

ת"י 14765 - אופניים: אופני ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 60065 - מכשיר שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות (החלפת התקן).

ת"י 60095 חלק 1 - מצברי התנעה מטיפות עופרת חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 1).

 

תקנים שנשלחו למשרד הכלכלה לפרסום שלהם כרשמיים

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד לאחרונה כי במכון הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך פרסומם ברשומות כרשמיים:

ת"י 20 חלק 2.20 - מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה.

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, למשפתים, לתנורי אפיה ומכשירים דומים נייחים לבישול.

ת"י 1607 - שסתומים כדוריים ידניים ושסתומים קוניים - לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי - (החלפת התקן).

ת"י 4476 חלק 1 - צינורות ואביזרים מפוליאתילן - מערכות לסילוק שפכים (ג"ת מס' 1).

ת"י 5378 - מתקני משחקים מתנפחים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (החלפת התקן).

 

תקנים ישראליים שפורסמו כרשמיים

שר הכלכלה והתעשייה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטות (נדחה פעם נוספת הפיכתם לרשמיים של מספר סעיפים בתקן זה, לתאריך 3.7.2016).

 

נהלי בדיקות תקן ביבוא - נספחי ש'

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נהלי בדיקות התקן ביבוא, נספחי ש', הבאים:

נספח ש' 37 (חלקים 1 ו- 2) - לבידים (מהדורה ט').

נספח ש' 47 - נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים (מהדורה ד').

נספח ש' 1112 חלק 2 - מנעלי בטיחות (מהדורה ה').

 

 

 

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה