חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 13/3/16

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים:

במכון התקנים הישראלי פורסמו לאחרונה הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראלים הבאים:

ת"י 111 - שמנים אתריים מפרי הדר.

ת"י 215 (חלקים 2,1) - רעפים: רעפים ואביזרים העשויים חרסית לחיפוי גגות וקירות; רעפים ואביזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירות (לביקורת ציבורית).

ת"י 682 (חלקים 1 ו- 3) - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1), עריסות לשימוש ביתי (ג"ת מס' 2), התיקונים לתקנים מבטלים את ההפניה לצו הגנת הצרכן.

ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (ג"ת מס' 5 - לביקורת ציבורית).

ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות (ג"ת מס' 5 ו- 6, מפברואר 2016).

ת"י 1112 חלק 4 - ציוד מגן אישי: מנעלי עבודה (מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקן).

ת"י 1227 חלק 1 - עומסים בגשרים: גשרי דרך.

ת"י 1497 חלק 2 - מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול האתר (ג"ת מס' 2).

ת"י 1509 חלק 2 - תריסים: תריסי גלילה (ג"ת מס' 2 - לביקורת ציבורית).

ת"י 1568 - קירות מסך: תכן ותפקוד (ג"ת מס' 1).

ת"י 1676 - מתקני הסקה למים חמים (מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקן).

ת"י 1920 חלק 2 - טיח:  מערכת הטיח באתר (ג"ת מס' 2).

ת"י 4302 (חלקים 1.1, 1.2) - ריצוף עץ וריצוף דמוי עץ: רצפת עץ - אופיינים וסימון; התקנה.

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים (הצעה של משרד הבריאות לתווית סימון מיוחדת).

ת"י 5452 - התאמת מוצרים למי שתיה (מנכ"ל המכון חתם על מהדורה חדשה לתקן "גג" זה).

ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל).

ת"י 13209 חלק 1 - מנשאים קשיחים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (מנכ"ל מת"י חתם על התקן).

ת"י 13209 חלק 2 - מנשאים רכים לתינוקות  - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (מנכ"ל מת"י חתם על התקן).

ת"י 13209 חלק 3 - מנשא בד לתינוק - דרישות בטיחות (מנכ"ל מת"י חתם על התקן).

ת"י 27002 - טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - קובץ כללים לניהול אבטחת מידע (ג"ת מס' 2).

ת"י 60745 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות כלליות (ג"ת מס' 2, מפברואר 2016).

ת"י 60745 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי - מנוע המוחזקים ביד-בטיחות: דרישות כלליות (ג"ת מס' 3 - לביקורת ציבורית).

ת"י 61242 - תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים (לביקורת ציבורית).

ת"י 71422 - מעקרי אתילן אוקסיד (מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקן).

 

תקנים ישראליים שיש כוונה לפרסם אותם כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

 ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות עץ: דלתות לבודות סובבות (ישנה כוונה להסיר רשמיות מהסעיפים בתקן: 2.1.1 - כללי; 2.1.2 - העץ).

ת"י 1011 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: מאיצים אלקטרוניים..... (החלפת התקן עם מהדורה חדשה, משנת 2015).

ת"י 1117 - אופניים: אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה (ג"ת מס' 1).

ת"י 1251 - תמרים (החלפת התקן).

ת"י 5731 - דלק לרכב מנועי - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) למנועי דיזל - דרישות ושיטות בדיקה (משנת 2013) ות"י 5935 - דלק להסקה: אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) משנת 2009 - במקומם יבוא:

ת"י 5731 - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) לשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה - דרישות ושיטות בדיקה (משנת 2015).

ת"י 14765 -  אופניים: אופני ילדים - דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

ת"י 61439 חלק 3 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא מיומנים (DBO) - החלפת התקן מ- 2013 עם התקן מ- 2015.

ת"י 61439 חלק 5 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות - החלפת התקן מ- 2013 עדם התקן מ- 2016.

ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק (החלפת התקן מ- 2012 עם התקן מ- 2016,    כולל מסלול חלופי של עמידה בתקן האמריקאי).

 

תקנים שהועברו למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי העביר לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 136 חלק 1 - אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: אריזות.

ת"י 136 חלק 2 - אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: ציפויים ולכות.

ת"י 136 חלק 3 - אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: מידות של סגרים (מכסים) וסגירה.

ת"י 497 - שיטה להערכה היסטוריה תרמית של בשר.

ת"י 990 חלק 1 - סוללות ראשוניות: כללי (ג"ת מס' 1).

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה