טיפול למניעת הצורך באישור תל"ח (תקן לא חל) ביבוא


במסגרת תכנית העבודה לשנת 2016 של משרד הכלכלה נקבע, בין היתר, כי על מינהל התקינה במשרד לפעול כדי להקל בנוהל תל"ח (תקן לא חל) ביבוא לארץ של מוצרים שונים.

בתכנית העבודה של המשרד מצוין כי "יבואנים נדרשים לפנות למכון התקנים לקבלת אישור שעל המוצרים אותם הם מייבאים לא חל תקן. הדבר נובע בין היתר מהעדר פירוט מספק של פרט המכס בצו יבוא חופשי, ומחוסר יכולתו של פקיד המכס להכריע אם על המוצר חל תקן או לא. הצורך בקבלת אישור תל"ח מטיל נטל על היבואנים".

חברים בלשכת המסחר המייבאים מוצרים שונים ועבורם נדרשים להציג במכס אישורי תל"ח, מתבקשים לפנות בנושא זה ללשכת המסחר תל אביב והמרכז לרז הילמן, למייל: razh@chamber.org.il, עם פירוט פרט המכס המלא של המוצר ותיאור מפורט של המוצר עליו לא חל תקן ישראלי רשמי ומדוע (למרות שבפרט המכס שלו נדרש אישור תקן ממכון התקנים הישראלי) והמוצרים משוחררים מרשות המכס עם אישור תל"ח.

לשכת המסחר תפעל, במידת האפשר, להוצאת המוצרים עם אישורי תל"ח מתחולת צו יבוא חופשי, על ידי הוספת פסקה "למעט" בתיאור המוצרים עליהם חלה חובת אישור תקן רשמי.

למידע נוסף בתחום זה