חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 18.1.16

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 389 - שימורי בשר.

ת"י 441 חלק 4 - שימורי פירות: שימורי פירות מסוימים, לרבות שימורי מנגו ושימורי אגסים (לביקורת ציבורית).

ת"י 466 חלק 2 - חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות של בטון מזוין ולא מזוין.

ת"י 809 - צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי (ג"ת מס' 2 - לביקורת ציבורית).

ת"י 961 חלק 32 - תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה.

ת"י 1148 - מעקרי קיטור גדולים (לביקורת ציבורית).

ת"י 1160 - חומץ מוצר העשוי נוזלים ממקור חקלאי - הגדרות, דרישות, סימון (לביקורת ציבורית).

ת"י 1162 - חומצה אצטית למזון - מוצר העשוי חומרים ממקור שאינו חקלאי - הגדרות, דרישות, סימון (לביקורת ציבורית).

ת"י 1176 - בתי צמיחה: המבנה.

ת"י 1368 חלק 3 - תנורי הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי (תקן איכות סביבה).

ת"י 1414 חלק 2 - מערכות בידוד תרמי בבניינים: מערכת טיח תרמי פנימי (ג"ת מס' 3).

ת"י 1498 חלק 8 - מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרשי המשחקים.

ת"י 1516 חלק 2 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואביזריהם למתח נקוב מ- 1 ק"ו עד 30 ק"ו: כבלים למתח נקוב מ- 6 ק"ו עד 30 ק"ו.

ת"י 2004 חלק 2 - אקוסטיקה בבנייני משרדים - קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים.

ת"י 2513 חלק 2 - מערכות חילוץ חיצוניות לפינוי מבניינים רבי-קומות: התקנים לירידה מבוקרת.

ת"י 4186 - עיבוד נתונים - העברת מידע: ישויות שאינן אוכלוסין (מדובר על תקן סופי הקובע את הרכיבים של פרטי ישויות שאינן אוכלוסין, את אופן הצגתם ואת אופן העברתם ממערכת מידע ממוחשבת אחת לאחרת. מטרת התקן היא ליצור אחידות ברישום ובזיהוי של ישויות שאינן אוכלוסין הנמצאות בטיפול של משרדי ממשלה ומוסדות שונים ואופן העברתו של המידע ממערכת אחת לאחרת).

ת"י 5111 (ת"י 15874) - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליפרופילן (חלקים 1- כללי, 2 - צינורות, 3 - אביזרים, 5 - התאמת המערכת לייעודה, 99 - מערכת הצנרת), (הצעת התקן היא לביקורת ציבורית).

ת"י 5281 חלק 3.3 - בנייה בת - קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני משרדים - בנייני גרעין ומעטפת (לביקורת ציבורית).

ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת-קיימה דרישות למתחמי תעשייה קיימים (ג"ת מס' 1).

ת"י 5288 - יעילות גופי תאורה.

ת"י 5854 - דלק לרכב מנועי: אתנול כרכיב בלילה עבור בנזין - דרישות ושיטות בדיקה (לביקורת ציבורית).

ת"י 9001 - מערכות ניהול איכות - דרישות (נחתם על ידי מנכ"ל מת"י).

ת"י 14079 חלק 1 - ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית (לביקורת ציבורית).

ת"י 20857 - מעקרים הפועלים באוויר חם.

ת"י 27017 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - כללי מקצוע לבקרות אבטחת מידע לשירותי ענן המבוססות על התקן הישראלי ת"י 27002.

ת"י 29196 - הנחיה להרכשה ביומטרית (תקן חדש שאושר על ידי מנכ"ל מת"י).

ת"י 60601 (חלקים 2.33, 2.44, 2.52) - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: ציוד קרני רנטגן לטומוגרפיה ממוחשבת, לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מיטות רפואיות (לביקורת ציבורית).

ת"י 80030 - מדריך לביצוע הערכת סיכונים.

ת"י 80083 - מדריך לטיפול באירועי נזקה ולמניעתם במחשבים נייחים ובמחשבים ניידים.

 

תקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי במכון הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים:

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי תקע חד מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות.

ת"י 291 חלק 1 - שימורי דגים בשמן.

ת"י 291 חלק 2 - שימורי דגים: טונה, בוניטו וטונה קטנה.

ת"י 291 חלק 3 - שימורי סרדינים בשמן.

ת"י 900 חלק 2.6 - דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (ג"ת מס' 2).

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 1103 - קפה קלוי.

ת"י 1188 - בשר טחון.

ת"י 1181 - מוצרי מאפה עמידים.

ת"י 1251 - תמרים.

ת"י 1291 חלק 4 - שימורי דגים: קרפיון בנוסח מסורתי.

ת"י 1430 חלק 2 - יריעות אי.פי.די.אם לאיטום גגות.

ת"י 5438 חלק 7 - כימיקלים לטיפול במי שתיה: סידן תת כלוריתי.

 

כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.8 - מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד (החלפת התקן).

ת"י 441 - שימורי פירות. במקום תקן זה, משנת 1998, יבואו ת"י 441
(חלקים 1 ו-2) - שימורי פירות גלעיניים והסירופ (התווך הנוזלי) בשימורי הפירות - מהדורות 2015.

ת"י 441 חלק 1 - שימורי פירות הדר, מהדורת 2015, יבוא במקום התקנים: ת"י 112 - פלחי אשכוליות משומרים על ידי טיפול בחום, ת"י 113 - פלחי תפוזים משומרים על ידי טיפול בחום, ת"י 718 - פלחי הדר מעורבים.

ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות אי-פי-די-אם (החלפת התקן).

ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון (החלפת התקן).

ת"י 4295 - מכלי לחץ (החלפת התקן).

ת"י 5438 חלק 7 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה: סידן תת-כלוריטי (החלפת התקן).

ת"י 61008 חלק 1 - מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות (החלפת התקן).

ת"י 60227 חלק 1 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ - 450/750 וולט: דרישות כלליות.

ת"י 60245 חלק 1 - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים
מ- 450/750 וולט: דרישות כלליות (החלפת התקן).

ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות (החלפת התקן).

 

פטור מדרישות עמידה בתקנים רשמיים למדי מים

בקובץ תקנות 7593, מתאריך 31.12.2015, פורסם על ידי שר הכלכלה צו הפוטר מדרישות עמידה בתקנים רשמיים נוספים מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים, העומדים בדרישות התקנים הבאים:

ת"י 63 חלק 1 - מדי מים למים קרים - מי שתייה: מדידת זרימת מים במובלים סגורים - דרישות, ממאי 2003 וגיליון תיקון מס' 1 ממרס 2006.

ת"י 63 חלק 3 - מדי מים למים קרים - מי שתייה: מדידת זרימת מים במובלים סגורים - שיטות בדיקה וציוד, ממאי 2003.

ת"י 1464 - מדי מים משולבים למים קרים, מדצמבר 1993.
הפטור מעמידה בדרישות התקן 63 (חלקים 1 ו- 3) מאפריל 2012 הינו בתוקף למשך שנה מתאריך פרסום הצו.

 

למידע נוסף בתחום זה