חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 28/12/15

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1188 - בשר טחון, מוצרי בשר טחון, מזון המכיל בשר טחון ומזון בתוספת בשר טחון.

ת"י 1254 - סלטים מחומרים צמחיים המשומרים באחסון בקירור (לביקורת ציבורית).

ת"י 1847 חלק 6 - סולמות תלת רגליים.

ת"י 5302 - צנרת גלית מפוליאתילן (PE) מחוזק בפלדה.

ת"י 5697 חלק 1 - במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי - חישוב תכן - קריטריונים ליציבות, מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות (לביקורת ציבורית).

ת"י 5697 חלק 2 - במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מבדדות לעבודה במתקן חי (לביקורת ציבורית).

ת"י 5858 - קווים מנחים לתצוגה של אלמנטים גרפיים ושל טקסט נלווה בסביבה עברית (לביקורת ציבורית).

 ת"י 6488 - מנעול סובב להצמדת מכולה למרכז משאית או לגרור בפינות התחתונות.

ת"י 15194 - אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי: בטיחות ושיטות בדיקה (ביקורת ציבורית של ג"ת מס' 1).

ת"י 12952 חלק 8 - דוודי קיטור - דוודים בעלי צינורות מים - דרישות למערכת אש לדלקים נוזליים וגזיים.

ת"י 12953 חלק 7 - דוודי קיטור ("קליפה") - דרישות למערכת אש לדלקים נוזליים וגזיים;

ת"י 16000 - תכן למתקני מסחר ותעשייה בגז טבעי בחצר הלקוח - סיווג אזורי והערכות סיכונים.

ת"י 25000 - סיווג אזורי סיכון במתקני צריכה בגז טבעי.

ת"י 27002 - טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - קובץ כללים לניהול אבטחת מידע.

ת"י 62443 חלק 2.3 - מערכות ניהול אבטחת מידע ארגונית: כמו כן טכנולוגיות, בקרות טכניות לאבטחת מידע ואמצעי נגד בנושא סייבר.

ת"י 67600 - מבערים לדלקים גזיים.

ת"י 74600 חלק 2 - ציוד לעיבוד תרמי - בטיחות שריפה ומערכות תדלוק.

ת"י 80061 - מדריך לטיפול באירועי אבטחת מחשבים.

ת"י 80601 חלק 2.6 - בטיחות של ציוד חשמלי רפואי לטיפולי שיניים.

 

נהלי בדיקות תקן ביבוא - נספחי ש'

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את נהלי בדיקות התקן ביבוא - נספחי ש', הבאים:

נספח ש' 682 חלק 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי (מהדורה ג').

נספח ש' 958 חלק 1 - מערכות צינורות ואביזרים מפוליפרופילן לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין (מהדורה ד').

נספח ש' 1258 חלק 4 - ביגוד מגן - ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה (מהדורה ג').

תקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי הסתיים במכון התהליך של הכנת התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפרסומם ברשומות כרשמיים:

ת"י 386 חלק 1 - כובעונים מלטקס גומי טבעי.

ת"י 441 חלק 1 - שימורי פירות הדר.

ת"י 441 חלק 2 - שימורי פירות עם גלעין.

ת"י 441 חלק 3 - סירופים לשימורי פירות.

ת"י 520 חלק 2 - נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות בטיחות.

ת"י 5774 חלק 1 - זרנוקי לחץ לאוויר למים ולחומרי ריסוס.

ת"י 5774 חלק 2 - זרנוקי לחץ לאוויר.

ת"י 5774 חלק 3 - זרנוקי לחץ למים.

ת"י 520 חלק 1 - נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות - דרישות בטיחות.

ת"י 730 - מוצרי עגבניות.

ת"י 16128 - שיטות בדיקה של ניקל ממשקפי שמש.

ת"י 60968 - נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות.

ת"י 61439 חלק 3 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא מיומנים (DBO).

ת"י 61439 חלק 5 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות.

 

כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 958 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניין: מערכות פוליפרופילן (ג"ת מס' 4).

ת"י 1001 חלק 3 - בטיחות אש בבניינים: מדפי אש (החלפת התקן).

ת"י 1498 חלק 7 - מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי מגרשים: מדריך להתקנה, לבחינה, לתחזוקה ולתפעול (ג"ת מס' 1).

ת"י 61009 חלק 1 - מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים) המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות (החלפת התקן).

 

הודעות בדבר קביעת תקנים או שינויים בתקנים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 362 חלק 1 - תערובות אספלט חמות.

ת"י 961 חלק 13 - תאימות אלקטרומגנטית: מקלטים לשידורי קול וטלוויזיה וציוד נלווה - אופייני הפרעות רדיו - גבולים ושיטות מדידה.

ת"י 961 חלק 14.2 - תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים - חסינות - תקן קבוצתי למוצר.

ת"י 961 חלק 15 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולים ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו של ציוד תאורה חשמלי וציוד דומה.

ת"י 961 חלק 20 - תאימות אלקטרומגנטית: מקלטים לשידורי קול וטלוויזיה וציוד נלווה - אופייני חסינות - גבולים ושיטות מדידה.

ת"י 1001 חלק 4 - בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן.

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים.

ת"י 1139 חלק 4 - פיגומים: פיגומי תורן מטפסים (פתר"ם).

ת"י 1497 חלק 1 - מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה.

ת"י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה.

ת"י 1676 - מתקני הסקה למים חמים.

ת"י 2378 חלק 1 - קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי.

ת"י 5140 חלק 1 - דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה אוטומטיות לא מאוישות.

ת"י 6069 - מלט-צמנט ("טיט") לריצוף - הגדרות ודרישות.

ת"י 10499 - כיסויי גומי מבדדים.

ת"י 11607 - מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: דרישות לחומרים, למערכות שומרות עיקור ולמערכות אריזה.

ת"י 27033 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: סקירה כללית ומושגים.

ת"י 27033 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: תרחישי רשתות מקושרות - איומים, טכניקות תכן וסוגיות בקרה.

ת"י 27033 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: קווים מנחים לתכן וליישום של אבטחת רשת.

ת"י 27033 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רשתות באמצעות שערי אבטחה (Gateways).

ת"י 27033 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת תקשורת בין רשתות באמצעות רשתות פרטיות וירטואליות (VPNs).

ת"י 27034 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: סקירה כללית ומושגים.

ת"י 27034 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: מסגרת ארגונית נורמטיבית.

ת"י 27036 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: סקירה כללית ומושגים.

ת"י 27036 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: דרישות.

ת"י 27036 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: קווים מנחים לאבטחת שרשרת האספקה בטכנולוגיית המידע והתקשורת.

ת"י 27037 - טכנולוגיית מידע - טכניקות אבטחה - הנחיות לזיהוי, לאיסוף, לרכישה ולשימור של ראיות דיגיטליות.

ת"י 31489 חלק 3 - תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו: תקן תאימות אלקטרומגנטית של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו - תנאים מיוחדים להתקנים קצרי טווח הפועלים בתדרים שבין 9 קה"ר ל- 246 גה"ר.

ת"י 50004 - מערכות ניהול אנרגיה - הנחיות ליישום, לתחזוקה ולשיפור של מערכת ניהול אנרגיה.

ת"י 50006 - מערכות ניהול אנרגיה - מדידת ביצועי אנרגיה באמצעות שימוש בקווי בסיס לאנרגיה ובמדדים לביצועי אנרגיה - עקרונות כלליים והנחיות.

ת"י 51900 - כלי עבודה מומלצים ודרישות לבקרת ההרמוניות במערכות הספק חשמלי.

ת"י 60269 חלק 1 - נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות.

ת"י 60269 חלק 2 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לטיפול בידי אנשים מורשים (נתיכים לשימוש תעשייתי בעיקר) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד K.

ת"י 60601 חלק 1.2 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: הפרעות אלקטרומגנטיות - דרישות ובדיקות.

ת"י 60601 חלק 1.6 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: שמישות.

ת"י 60601 חלק 1.8 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דרישות כלליות, בדיקות והנחיות עבור מערכות אזעקה בציוד רפואי-חשמלי ובמערכות רפואיות-חשמליות.

ת"י 60601 חלק 1.11 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דרישות לציוד רפואי-חשמלי ולמערכות רפואיות-חשמליות המשמשים בסביבה רפואית ביתית.

ת"י 60601 חלק 2.16 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד להמודיאליזה, להמודיאפילטרציה ולהמופילטרציה.

ת"י 60601 חלק 2.19 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של אינקובטורים לתינוקות.

ת"י 60601 חלק 2.21 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מכשירי חימום קורניים לתינוקות.

ת"י 60601 חלק 2.22 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - של ציוד לייזר ליישומים כירורגיים, קוסמטיים, רפואיים ואבחוניים.

ת"י 60601 חלק 2.24 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של משאבות עירוי ובקרים.

ת"י 60825 חלק 1 - בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות.

ת"י 60900 - עבודה במתקן חי - כלי עבודה ידניים לשימוש במתח עד 1,000 וולט זרם חילופים ועד 1,500 זרם ישר.

ת"י 60903 - עבודה במתקן חי - כפפות מבדדות חשמל.

ת"י 60984 - עבודה במתקן חי - שרוולים מבדדי חשמל.

ת"י 61000 חלק 3.2 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטת זרמי הרמוניות (ציוד עם זרם מבוא עד 16 אמפר למופע).

ת"י 61000 חלק 3.3 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים (flickerׂ) במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד עם זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים.

ת"י 61111 - עבודה במתקן חי - כיסוי רצפה (שטיחים) מבדדי חשמל.

ת"י 61112 - עבודה במתקן חי - יריעות מבדדות חשמל.

ת"י 61229 - כיסויי הגנה לעבודה במתקן חי בהתקנות של זרם חילופים.

ת"י 61235 - עבודה במתקן חי - מוטות חלולים מבדדים למטרות חשמל.

ת"י 62384 - אביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים והמיועדים למודולי דיודה פולטת אור (LED): דרישות ביצועים.

ת"י 62443 חלק 1.1 - רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת רשת ומערכת: מונחים, מושגים ומודלים.

ת"י 62722 חלק 2.1 - ביצועי מנורות: דרישות מיוחדות למנורות דיודה פולטת אור (LED).

ת"י 62776: נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות.

ת"י 71568 חלק 1 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים.

ת"י 71568 חלק 2 - אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות גבוה להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים.

 

תקנים ישראליים שנחתמו על ידי מנכ"ל מכון התקנים

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 50121 חלק 1 - רכבות בעלות הינע חשמלי - תאימות אלקטרומגנטית.

ת"י 50121 חלק 2 - יישומים מסילתיים - תאימות אלקטרומגנטית: פליטה לעולם חיצוני.

ת"י 50121 חלק 3.1 - יישומים מסילתיים - תאימות אלקטרומגנטית: רכבות קטרים וקרונות.

ת"י 50121 חלק 3.2 - יישומים מסילתיים - תאימות אלקטרומגנטית: מכשירים.

ת"י 50121 חלק 4 - יישומים מסילתיים - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד האיתות והבזק.

ת"י 50121 חלק 5 - יישומים מסילתיים - תאימות אלקטרומגנטית: הספקת כוח.

 

 

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה