משרד הכלכלה בודק את שינוי שיטת האכיפה של התאמת מוצרים בישראל לתקנים רשמיים

בתאריך 11.12.2014 התקבלה החלטת ממשלה 2318, בנושא הגברת התחרות וייעול תהליכי הסדרה בתחום היבוא, אשר כללו קביעת תכנית עבודה לצורך התאמת מדיניות יבוא טובין לישראל כמקובל במדינות מפותחות בעלות שווקים משמעותיים.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאיגוד כי משרדו בודק את שיטות האכיפה של התאמת מוצרים בישראל לתקנים רשמיים, בשלבי היבוא והשיווק בארץ.

לצורך כך הוחל בביצוע של שני פרויקטים לפיתוחם ובחינתם של מודלים חדשים להבטחת ההתאמה של מוצרים לתקנים רשמיים:

1. פיתוח מודל להערכת סיכונים במסגרת אכיפת תקנים ביבוא.

2. פיתוח מערכת מדדים (מבוססת על גישות ניהול סיכונים) לקביעת סדר עדיפויות באכיפת תקנים רשמיים בשלבי השיווק בישראל.

לעיון בהודעה המלאה ראה קובץ מצורף

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה