שינויים בבדיקות תקן ביבוא מוצרים מפלסטיק, זכוכית או קרמיקה - הבאים במגע עם מזון


לאחרונה נכנס לתוקף התקן הישראלי החדש ת"י 1003 חלק 1 - כלים קרמיים, קרמיים זכוכיתיים וכלים מזכוכית - שהוא אימוץ התקן הבין לאומי ISO 6486-1999, בתוספת דרישות מקומיות בנושא סימון.

בנוסף, החל מתאריך 1.1.2016 יופעל בארץ תקן ישראלי חדש ת"י 5113 - מוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון, התואם לחקיקה בנושא זה באיחוד האירופי ובארה"ב (תקנות FDA). על פי התקן הישראלי החדש יבדקו על ידי מכון התקנים הישראלי, ביבוא לארץ, דרישות תקן חדשות, כגון קביעת הנדידה הספציפית של חומרים רעילים ומסוכנים מתוך המוצר הסופי.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהל התחום הענפי הרלוונטי או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה