הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה 08/15


מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי במכון הסתיים התהליך של תקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לאישור משרד הכלכלה:

ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים.

ת"י 562 חלק 7 - בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 799 - מתקני אק"מ, מתקני אק"א ועמוד נושא לאנטנה אנכית של חובבי רדיו.

ת"י 1212 חלק 1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות (ג"ת מס' 5).

ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.

ת"י 5433 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: כללי (ג"ת מס' 1).

ת"י 5433 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות (ג"ת מס' 1).

ת"י 5434 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי (ג"ת מס' 1).

ת"י 5434 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות (ג"ת מס' 1).

ת"י 7972 - צ'ילי (פפריקה חריפה).

למידע נוסף בתחום זה