בוטלה הרשמיות של התקן הישראלי ת"י 210 לכדורי הגה

בתאריך 25.8.2015 פורסמה הודעה ברשומות על ידי שר הכלכלה על פיה בוטלה הרשמיות של התקן הישראלי ת"י 210 - חלקי חילוף לרכב: מכלל כדור ההגה, מדצמבר 2014.

קדמה לפרסום הנ"ל ברשומות פעילות מאומצת וממושכת של לשכת המסחר וענף החלפים לרכב בלשכת המסחר מול הגופים הבאים: משרד הכלכלה, משרד התחבורה ומכון התקנים הישראלי.

ביטול רשמיות התקן ת"י 210 נעשה על רקע הנימוק כי יבוא/יצור וסחר במוצרים עליהם חל תקן זה הוסדרו בחקיקת משרד התחבורה ואין צורך בכפל רגולציה.

חברים בלשכות המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלת התחום הענפי לחלפים לרכב או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה