נהלי תו תקן 08/15

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים הבאים למתן היתרים לתוי תקן (נת"מים - נהלי תנאים מיוחדים):

נת"מ 1220 חלק 1 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן.

נת"מ 1220 חלק 2 - מערכות גילוי אש: יחידות בקרה.

נת"מ 5113 - חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות.

למידע נוסף בתחום זה