כוונה להחליף תקנים רשמיים 08/15

משרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונתו להחליף את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 1107 - התקני ריסון ברכב מנועי.

ת"י 1359 - תבלינים מעורבים ואבקות או תערובות אחרות לתיבול מזון ות"י 701 - ירקות מיובשים, במקומם יבוא ת"י 1359 - ירקות מיובשים, תבלינים ותערובות לתיבול מזון (מהדורת 2015).

ת"י 60601 חלק 1 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים (תפורסם מהדורת 2015).

למידע נוסף בתחום זה