תקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה - 08/15

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי לאחרונה הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לאישור משרד הכלכלה:

ת"י 909 - קפה נמס.

ת"י 1006 - מרציפן ומוצריו.

למידע נוסף בתחום זה