הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 07/15

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים שלא גדול מ- 16 אמפר - דרישות כלליות.

ת"י 291 חלק 1 - שימורי דגים: דגים - כללי.

ת"י 291 חלק 2 - שימורי דגים: שימורי טונה ובוניטו.

ת"י 291 חלק 3 - שימורי דגים: סרדינים.

ת"י 441 חלק 1 - שימורי פירות: שימורי פירות הדר.

ת"י 441 חלק 2 - שימורי פירות: שימורי פירות גלעיניים.

ת"י 441 חלק 3 - תווך נוזלי (סירופ) לשימורי פירות.

ת"י 597 חלק 1 - צמר גפן סופג.

ת"י 597 חלק 2 - תחליף צמר גפן.

ת"י 938 (חלקים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות רבודה - פגמים חזותיים; הגדרות ותיאור של חלקי הרכיבים; דרישות ביצועים; שיטות לבדיקת קיימות; מידות ועיבוד שפות; זכוכית בטיחות מחוסמת.

ת"י 1176 - בתי צמיחה: המבנה.

ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי - תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודתית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע.

ת"י 5378 - מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 5716 - שסתומי אוויר (בצנרת להובלת מים).

ת"י 14079 חלק 1 - ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית.

למידע נוסף בתחום זה