תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים - 07/15

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 6400 חלק 1 - תקנים ישראליים לסיוע במניעת שכחת ילדים בכלי רכב.

ת"י 6400 חלק 1.1 - התקני התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות - דרישות כלליות, דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות.

ת"י 6400 חלק 1.2 - התקני התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות - דרישות התקנה.

 

למידע נוסף בתחום זה