כוונה לבצע שינויים בתקנים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם את התקנים הבאים או שינויים בהם כרשמיים.

ת"י 107 חלק 2 - סולר: סולר להסקה וסולר לשימוש בטורבינות גז.

ת"י 5438 (חלקים 13,4,3,2) - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור; נתרן תת-כלוריטי; חומצה פלאורוסיליצית; פחם פעיל גרגרי בתולי.

למידע נוסף בתחום זה