תקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי העביר לממונה על התקינה במשרד הכלכלה, לאישור, את התקנים הישראליים החדשים הבאים:

ת"י 1359 - תבלינים מעורבים ואבקות.

ת"י 60601 חלק 1 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים.

 

למידע נוסף בתחום זה