הצעות לנת"מים (נהלים תנאים מיוחדים) למתן היתרי תו תקן

ממכון התקנים הישראלי הועברו לאיגוד ההצעות לנת"מים הבאים:

נת"מ 23 חלק 2 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות סובבות: מלבני עץ או/וגם מלבנים מחומרים אחרים (למעט פלדה) לדלתות סובבות (טיוטא למתן הערות).

נת"מ 23 חלק 5 - מכללי דלתות הזזה נפימיות (עם אגפים מדלתות לבודות בלבד) (טיוטא למתן הערות).

למידע נוסף בתחום זה